Dokument

COM/2012/0011

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)

Språkversioner (PDF)
EN  FR  BG CS HR DA DE EL ES ET FI GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Språkversioner (DOC)
EN  FR  BG CS HR DA DE EL ES ET FI GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Källinformation 

Dokumentnummer: COM/2012/0011 Datum för antagande: 25/01/2012
Överföringsdatum: 27/01/2012
Författare: Rättslig grund:
Celexklassificering :
 • Consumer information, education and representation  
 • Principles, objectives and tasks of the Treaties  
Eurovocklassificering :
 • Communications industry  
 • Documentation  
 • Information policy  
 • Protection of privacy  
 • Public administration  
 • Rights of the individual  
Ärende COD/2012/0011

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)

 

Subsidiaritetstidsfrist:  10/04/2012

 

Nationella parlament: Granskningsstatus 

Status

Symbolförklaring

Symbol
Förklaring
 
Ingen information finns tillgänglig
 
Granskning pågår
 
Granskning slutförd
 
Ett motiverat yttrande har skickats
 
Politisk dialog
 
Ett nationellt parlament gör gällande sin invändning mot nyttjande av passerellerna
 
Det finns viktig information att utbyta
 
Subsidiaritetsprövning pågår och det finns möjliga invändningar. Den här symbolen används inte sedan den 22 juni 2012
EU:s medlemsstater Expandera
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Croatian Parliament  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Denmark
 • Danish Parliament  
  Estonia
 • Estonian Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
Kandidatländer Expandera
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Iceland
 • Icelandic Althingi  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Expandera
Upp
Kontakt | Sociala nätverk Bookmark and Share | Rättsligt meddelande | v2.1