Επερχόμενες εκδηλώσεις

Φόρτωση ημερολογίου ΕΕ

Τελευταία νέα

 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF ITALIAN UNDER SE...

  On 11 July 2019, the hearing of the Italian Under Secretary of State for Agriculture, Food and Forestry Policies, Franco Manzato, was held in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on Agriculture and European Union Policies. During the hearing, which took place at the Chamber of Deputies premises, the Under Secretary gave a statement on the upcoming Agriculture and Fisheries Coun

  Περισσότερα
 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF THE FOREIGN AFFA...

  On 9 July 2019, the hearing of the Minister for Foreign Affairs, Mr Moavero Milanesi, was held in the Italian Parliament. Mr Moavero Milanesi updated MPs about the outcome of the special European Council meeting, which was held between 30 june and 2 july. The hearing took place at the Chamber of Deputies premises in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on European Union Policie

  Περισσότερα
 • ITALIAN CHAMBER OF DEPUTIES APPROVES FINAL DOCU...

  On 10 July 2019 the Committee on European Union Policies of the Italian Chamber of Deputies ended the scrutiny of the EU communication on “Better regulation: taking stock and sustaining our commitment” (COM(2019)178), issuing a final document. Source: Italian Chamber of Deputies

  Περισσότερα
 • The Standing Committee on Agriculture and Natur...

  At its meeting on 2nd July 2019, the Standing Committee on Agriculture and Natural Resources of the House of Representatives of Cyprus continued its discussion on the new developments regarding the Common Agricultural Policy after 2020 in the presence of the Minister of Agriculture, Rural Development and Environment of Cyprus. Source: The House of Representatives of Cyprus

  Περισσότερα

Έγγραφα
Δυναμικές βάσεις δεδομένων

Έχει ασκηθεί βέτο από κάποιο Εθνικό Κοινοβούλιο κατά σχεδίων νόμων της ΕΕ; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα σχετικά έγγραφα και τις απαντήσεις των οργανισμών της ΕΕ
Φυλλομέτρηση της βάσης δεδομένων

Τα εθνικά κοινοβούλια
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γιατί και ποια Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα νομοσχέδια της ΕΕ και πώς λειτουργούν; Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Περισσότερα

Σχετικά με το IPEX
Συνδεθείτε με το IPEX

Η διασύνδεση μεταξύ των ατόμων που εργάζονται σε θέματα της ΕΕ στα Εθνικά Κοινοβούλια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η κύρια δραστηριότητα του IPEX- για να διασφαλιστεί…
Περισσότερα

EU Speakers
Διάσκεψη των προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ

Ενημέρωση σχετικά με τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0101

12/09/2019

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

COM/2019/0208

COD/2019/0151

07/10/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0152

07/10/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330
Προβολή όλων των προθεσμιών που λήγουν

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0152

18/07/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330

COD/2019/0151

18/07/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0101

08/07/2019

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

COM/2019/0208

CNS/2019/0096

28/06/2019

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης

COM/2019/0192

COD/2019/0070

28/06/2019

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

COM/2019/0125
Νέες διαδικασίες με προθεσμία

Συνεργαζόμαστε με :

Επικοινωνία | Κοινωνικά Δίκτυα Bookmark and Share | Νομική σημείωση | v2.1