Eelseisvad sündmused

ELi kalendrit laaditakse

Viimased uudised

 • French Senat political opinion on Siemens/Alsto...

  The European affairs committee of the French Senat has published a political opinion to support the proposed merger between Alstom and Siemens. The opinion can be read here Source: French Senat

  Rohkem
 • Mixed reaction to the 2019 European Commission ...

  On 1 February 2019, the German Bundestag discussed the 2019 European Commission Work Programme at its plenary sitting. The Chairman of the Committee on European Union Affairs, Gunther Krichbaum, described the Commission’s actions as remarkable. He praised Commission President Jean- Claude Juncker for allowing the organisation to become more political, and for providing it with more structure. In r

  Rohkem
 • The Belgian Federal Parliament receives a deleg...

  On February 5th, 2019, the Belgian Federal Parliament received a delegation from the Swedish Riksdag, led by its Speaker, Mr. Andreas Norlén. During a meeting, views were exchanged between members of the delegation and members of the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs on the future of the European Union and the role of the national parliaments therein. Source: the Belgian House

  Rohkem
 • Italian Chamber of Deputies newsletter on EU af...

  The February issue of Camer@UE, the Italian Chamber of Deputies newsletter on EU affairs, is online. Source: The Italian Chamber of Deputies

  Rohkem

Dokumendid
Dünaamilised andmebaasid

Kas riikide parlamendid on seadnud ELi õigusakti projektile veto? Soovite rohkem teada ELi asjaomaste institutsioonide dokumentide ja vastuste kohta?
Sirvi andmebaasi

Riikide parlamendid
ja Euroopa Parlament

Miks ja milliste riikide parlamentidel on õigus avaldada arvamust ELi õigusaktide projektide kohta ja kuidas nad töötavad? Milline on Euroopa Parlamendi roll?
Rohkem

Teave IPEXi kohta
Võta ühendust IPEXiga

Ühenduse loomine riikide parlamentides ELi asjadega tegelevate inimeste ja Euroopa Parlamendi vahel on IPEXi põhitegevus – et tagada…
Rohkem

EU Speakers
ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverents

Teave parlamentidevaheliste tegevuste kooskõlastamise kohta.
Rohkem

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0432

28/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis

COM/2018/0892

COD/2018/0434

06/03/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

COM/2018/0894

COD/2018/0433

06/03/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

COM/2018/0893

COD/2018/0436

06/03/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega

COM/2018/0895

COD/2019/0001

12/03/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) aaaa/xxx [ECRIS-TCN-süsteem]

COM/2019/0003
Vaata kõiki lõppevaid tähtaegu

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0040

13/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

COM/2019/0088

COD/2019/0017

11/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

SWD/2019/0010 SEC/2019/0020 COM/2019/0038 SWD/2019/0011

COD/2019/0027

07/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

COM/2019/0055

COD/2019/0019

08/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta

COM/2019/0053

COD/2019/0030

08/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis

COM/2019/0065
Uued menetlused tähtajaga

Töötame :

Kontakt | Sotsiaalvõrgustikud Bookmark and Share | Õiguslik teade | v1.19