Eelseisvad sündmused

ELi kalendrit laaditakse

Viimased uudised

 • Italian Senate: Reasoned Opinion on EU Asylum A...

  On 12 December 2018 the Italian Senate Committee on European Union policies issued a resolution on the amended proposal for a regulation on the European Union Agency for Asylum (COM(2018) 633). The document includes a reasoned opinion lamenting a violation of the subsidiarity and proportiona

  Rohkem
 • The Austrian delegate informs the Austrian Parl...

  After a first meeting in April 2018, Austria's ambassador to Luxemburg and Austrian delegate to the Brexit Ad Hoc Working group, Mr. Gregor Schusterschitz came to Vienna for two meetings with Austrian members of the National and Federal Council. Because of the fast moving state of the negotiations, regular meetings have been organised. The first was held on 27 September and the second right after

  Rohkem
 • Italian Parliament: Prime Minister's Statement ...

  On 11 December 2018, the Italian Prime Minister, Giuseppe Conte, gave a statement to the Parliament on the upcoming European Council, to be held on 13 and 14 December. A debate took place and resolutions were approved in both Houses of Parliament. At the Chamber of Deputies resolution n. 6–00035 (D'Uva and Molinari) was approved whereas three further were rejected (n. 6–00034, Delrio; n. 6–00036,

  Rohkem
 • The Estonian Riigikogu received an overview of ...

  At the plenary sitting on 11 December 2018, the Estonian Parliament heard Prime Minister Jüri Ratas’s overview of the Government’s European Union policy. The Prime Minister said that control had been gained over mass migration flows with purposeful efforts both in the European Union and in cooperation with third countries. “Estonia continues to consider it important that all countries should contr

  Rohkem

Dokumendid
Dünaamilised andmebaasid

Kas riikide parlamendid on seadnud ELi õigusakti projektile veto? Soovite rohkem teada ELi asjaomaste institutsioonide dokumentide ja vastuste kohta?
Sirvi andmebaasi

Riikide parlamendid
ja Euroopa Parlament

Miks ja milliste riikide parlamentidel on õigus avaldada arvamust ELi õigusaktide projektide kohta ja kuidas nad töötavad? Milline on Euroopa Parlamendi roll?
Rohkem

Teave IPEXi kohta
Võta ühendust IPEXiga

Ühenduse loomine riikide parlamentides ELi asjadega tegelevate inimeste ja Euroopa Parlamendi vahel on IPEXi põhitegevus – et tagada…
Rohkem

EU Speakers
ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverents

Teave parlamentidevaheliste tegevuste kooskõlastamise kohta.
Rohkem

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0371

19/12/2018

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council, as regards the re-commitment of the remaining amounts committed to support the implementation of the Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation thereof to other actions under the national programmes

COM/2018/0719

COD/2018/0385

21/01/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust

COM/2018/0744

COD/2018/0414

04/02/2019

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas

COM/2018/0817

CNS/2018/0415

06/02/2019

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

COM/2018/0819

CNS/2018/0412

07/02/2019

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas

COM/2018/0812 SWD/2018/0487 SWD/2018/0488
Vaata kõiki lõppevaid tähtaegu

New procedures - Subject to a deadline Documents

CNS/2018/0413

14/12/2018

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

COM/2018/0813

CNS/2018/0412

14/12/2018

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas

COM/2018/0812 SWD/2018/0487 SWD/2018/0488

CNS/2018/0415

12/12/2018

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

COM/2018/0819

COD/2018/0414

12/12/2018

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas

COM/2018/0817

COD/2018/0385

12/12/2018

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust

COM/2018/0744
Uued menetlused tähtajaga

Töötame :

Kontakt | Sotsiaalvõrgustikud Bookmark and Share | Õiguslik teade | v1.19