Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: ou...

  On 10 October 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, had a Brussels-based meeting with Antonio Tajani, President of the European Parliament. They discussed the future of the EU, cooperation with the Eastern Partnership countries, and the most important aspects of energy, economy and security policy. “Currently the EU is facing serious challenges. Our fundamental interest lies in furthe

  Daugiau
 • Commissioner Bulc visits the Cyprus House of Re...

  The Committee on Foreign and European Affairs and the Committee on Transport, Communications and Works of the Cyprus House of Representatives had a joint meeting with the EU Commissioner on Transport Mrs. Violeta Bulc on the 10th October 2017. During the meeting, Mrs. Bulc briefly presented the state of play with regard to the matters falling within her competence such as the reduction of CO2 emis

  Daugiau
 • Commissioners Bulc and King visit the Hungarian...

  Violeta Bulc, Commissioner responsible for Mobility and Transport and Julian King, Commissioner for Security Union held exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Economics on their meetings of 21 and 23 September 2017 respectively. In her exposé, Commissioner Bulc presented the key objectives of the Mobility Package focusing on digitalisat

  Daugiau
 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0144

20/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

COD/2017/0145

23/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0163

26/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.)

COM/2017/0385

COD/2017/0143

27/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0219

14/11/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

COM/2017/0481
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0247

11/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

COM/2017/0565

COD/2017/0242

16/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

COM/2017/0559 SWD/2017/0321

COD/2017/0237

16/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

SWD/2017/0317 COM/2017/0548 SWD/2017/0318

COD/2017/0226

16/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR

SWD/2017/0298 COM/2017/0489 SWD/2017/0299

COD/2017/0225

16/10/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)

SWD/2017/0501 SWD/2017/0502 COM/2017/0477 SWD/2017/0500
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19