Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Italian Senate, reform of the rules of procedur...

  The reform of the Italian Senate rules of procedure adopted in December 2017 entered into force with the first session of the current Legislature, in 2018. According to the new rules, the EU Policies Committee has exclusive jurisdiction on subsidiarity and proportionality assessment. It may also place a parliamentary scrutiny

  Daugiau
 • Croatian Sabor organising Interparliamentary Co...

  The Croatian Parliament's Agriculture Committee is organizing a Interparliamentary Conference on “The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming” which will take place in the Croatian Parliament, in Zagreb, on 22 and 23 November 2018. The proposal for a new legislative framework of the Common Agricultural Policy for the next programming period, under which the European Commissio

  Daugiau
 • Young Parliamentarians Forum, 4th edition, Pari...

  The 4th edition of the Young Parliamentarians Forum (YPF) will be hosted by the Assemblée Nationale Française/French Parliament, in Paris, on the 18th and 19th of September 2018. As a co-host of the YPF, alongside the Assemblée Nationale, EU40 has received the full support of the French Government on behalf of Mr.Emmanuel Macron, President of the French Republic, in order to guarantee a successful

  Daugiau
 • Task Force on Subsidiarity and Proportionality:...

  On 10 July the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and 'Doing Less, More Efficiently', chaired by First Vice-President Timmermans, presented its final report and handed it over to Commission President Jean-Claude Juncker who established the Task Force in November 2017. It had the mandate to work on three questions: How to better apply subsidiarity and proportionality principles within the

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2018/0181

24/09/2018

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio

COM/2018/0349

COD/2018/0180

24/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

COM/2018/0355

CNS/2018/0244

24/09/2018

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)

COM/2018/0461

COD/2018/0243

24/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0247

24/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III)

COM/2018/0465
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0332

21/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

COM/2018/0639 SWD/2018/0406

COD/2018/0336

21/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 Europos Komisijos dokumentas, skirtas 2018 m. rugsėjo 19–20 d. Zalcburge vyksiančiam vadovų susitikimui

COM/2018/0636

COD/2018/0328

21/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas Europos Komisijos įnašas Zalcburgo vadovų susitikime2018 m. rugsėjo 19–20 d.

SWD/2018/0404 SWD/2018/0403 COM/2018/0630 COM/2018/0636

COD/2018/0322

21/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

COM/2018/0614

COD/2018/0299

17/09/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

COM/2018/0568
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19