Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • MEP, Bundestag study on 'Europeanisation' of Na...

  A study titled 'Europeanisation' of National Parliaments in European Union Member States: Experiences and Best Practices has been commissioned and published by Reinhard Bütikofer, German Member of the European Parliament. Authors are Katrin Auel and Christine Neuhold. The study has been presented in the European House in Berlin in the framework of a discussion with the Chair of the Committee of Eu

  Daugiau
 • Austria’s EU Council Presidency: Parliamentary ...

  Austria took over the Presidency of the Council of the EU on 1 July 2018. Together with Estonia and Bulgaria, Austria holds the so called trio presidency. Within the last few years – especially since the Treaty of Lisbon and the implementation of the stronger role of national parliaments in the EU legislative process – the Parliamentary Dimension has become an integral part of the respective EU pr

  Daugiau
 • Sejm of the Republic of Poland on the future sh...

  On 27 June 2018, Mr Marek Kuchciński, Marshal of the Polish Sejm, addressed the letters to three Presidents: of the European Parliament, Mr Antonio Tajani, the EU Council, Mr Bojko Borisow, and the European Commission, Mr Jean-Claude Juncker, informing them about the adoption of the Resolution of the Sejm of the Republic of Poland on the future shape of the cohesion policy in the European Union. T

  Daugiau
 • Portuguese Assembleia da República on PESCO

  The Portuguese parliament Assembleia da República amended the Law concerning monitoring, assessment and pronouncement by the Assembleia da República within the scope of the process of constructing the European Union to include provisions regarding PESCO. The amendments introduced to the Law no. 43/2006 lay down that joint meetings between the European Affairs Committee, the parliamentary committee

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0114

19/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo

COM/2018/0241

COD/2018/0103

19/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

COM/2018/0209 SWD/2018/0104 SWD/2018/0105

COD/2018/0129

19/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo

SWD/2018/0176 COM/2018/0274 SWD/2018/0175

COD/2018/0104

19/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo

SWD/2018/0110 COM/2018/0212 SWD/2018/0111

COD/2018/0111

20/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija)

SWD/2018/0145 SWD/2018/0129 SWD/2018/0127 SWD/2018/0128 COM/2018/0234
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0265

03/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir ištaisomos to reglamento nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais skiriamų lėšų

COM/2018/0498

COD/2018/0243

18/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0210

19/07/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014

COM/2018/0390 SWD/2018/0295

CNS/2018/0244

17/07/2018

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)

COM/2018/0461

NLE/2018/0245

11/07/2018

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

COM/2018/0462
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19