Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Luxembourg Chamber of Deputies, new IPEX Board ...

  The Luxembourg Chamber of Deputies has officially taken over the Chairmanship of the IPEX Board form the Italian Senate and Chamber of Deputies, at the end of the Conference of Speakers of the European Union Parliaments. According to the IPEX Guidelines, the one-year mandate of the IPEX Chair spans the periode between two consecutive EUSC meetings, following a rotating principle, based of the seco

  Daugiau
 • Hearing at the German Bundestag on the proposal...

  On 11 May 2016, the Committee on Legal Affairs and Consumer Protection held a public hearing on two proposals made by the European Commission to regulate online sales. The Commission had already presented the proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (COM(2015)634 final) and for a Directive of t

  Daugiau
 • Exchange of views with EP rapporteur on ETS System

  The new regulations of the EU Emissions Trading System (ETS) were debated at a meeting of Austrian Parliamentarians and the competent rapporteur of the European Parliament‘s ITRE-Committee, Frederick Federley, on May12. He informed the Austrian Parliament that he would like to present a first draft in its meeting on May 23. This setting of an interparliamentary meeting took place in the Austrian P

  Daugiau
 • Austrian Federal Council's EU Committee debates...

  The Energy Union and the Free Trade Agreement with Canada (CETA ) were debated during the last meeting of the Federal Council's EU Committee on May 11. CETA debate was adjourned in order to continue the debate after the clarification of legal issues inter alia by expert opinion of the Legal, Legislative and Research Services of the Austrian Parliament. After the debate about the communication on t

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0110

09/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

COM/2016/0202

COD/2016/0107

15/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

COM/2016/0198 SWD/2016/0118 SWD/2016/0117

COD/2016/0106

28/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

SWD/2016/0114 COM/2016/0194

COD/2016/0105

28/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399

SWD/2016/0115 SWD/2016/0116 COM/2016/0196

COD/2016/0142

29/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra)

COM/2016/0290
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0149

30/05/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

COM/2016/0285 SWD/2016/0166 SWD/2016/0167

COD/2016/0145

24/05/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

COM/2016/0273

COD/2016/0130

20/05/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

COM/2016/0248 SWD/2016/0152 SWD/2016/0153

COD/2016/0142

13/05/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra)

COM/2016/0290

COD/2016/0107

30/05/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

COM/2016/0198 SWD/2016/0118 SWD/2016/0117
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19