Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • German Bundestag on Brexit negotiation framework

  The German Bundestag has adopted a decision on the delivery of a government policy statement by the Federal Chancellor on the extraordinary meeting of the European Council concerning the framework of the withdrawal negotiations on Brexit (read decision here) Source: The German Bundestag

  Daugiau
 • European Commission President Juncker holds a s...

  On Thursday, May 11th 2017, Jean Claude Juncker, the President of the European Commission, spoke in the joint plenary session of the Parliament (The Chamber of Deputies and Senate), Romanian Government and Diplomatic Corps, underlining 60 years since signing the Treaty of Rome- officially the Treaty establishing the European Economic Community and 10 years since Romania joined the great European f

  Daugiau
 • Commissioner Navracsics visits the Hungarian Na...

  Mr Tibor Navracsics, Commissioner responsible for Education, Culture, Youth and Sport held an exchange of views with the members of the Committee on European Affairs (hereinafter called the Committee) on its meeting of 8 May 2017. The Commissioner during his fourth meeting with the Committee since the taking up of his duties, presented the key actual issues belonging to his portfolio and also touc

  Daugiau
 • Follow-up of the Riksdag's application of the p...

  The Committee on the Constitution monitors the Riksdag’s application of the principle of subsidiarity and reports its observations to the Chamber on a yearly basis. Since the entry into force of the Lisbon Treaty until 2015 the Riksdag has examined a total of 522 draft legislative proposal, submitted 46 reasoned opinions, hence objecting to just below 9 per cent of all draft proposals. In its late

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0068

26/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

COM/2017/0150

COD/2016/0407

30/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

COM/2016/0881

COD/2016/0408

30/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

COM/2016/0882

COD/2016/0409

30/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES

COM/2016/0883

COD/2017/0063

19/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą

COM/2017/0142 SWD/2017/0116 SWD/2017/0115 SWD/2017/0114
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0087

23/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka

COM/2017/0257 SWD/2017/0216 SWD/2017/0217 SWD/2017/0215

COD/2017/0085

23/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES

COM/2017/0253 SWD/2017/0202 SWD/2017/0203

COD/2017/0068

23/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

COM/2017/0150

COD/2017/0063

23/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą

COM/2017/0142 SWD/2017/0116 SWD/2017/0115 SWD/2017/0114

COD/2017/0060

10/05/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

COM/2017/0136
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19