Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • President Juncker visits the Belgian Federal Pa...

  On 21 February 2017 the President of the European Commission, Jean-Claude JUNCKER, will visit the Belgian Federal Parliament. His speech will be web streamed at http://www.lachambre.be  Source: The Belgian Federal Parliament

  Daugiau
 • Public hearings in the Belgian Federal Parliame...

  On 31 January and 7 February 2017, public hearings on Europe’s future were organized in the Belgian Federal Parliament. The Brexit and its consequences, both for the EU and for Belgium, were also extensively discussed. Mr Herman Van Rompuy (former President of the European Council), Mr Sven Biscop and Alexandre Mattelaer (Egmont Institute), Mr Jo Coelmont (Brigadier general), H.E. Mrs Alison Rose

  Daugiau
 • Finnish Grand Committee requires further clarif...

  The Grand Committee of the Eduskunta requires that the Government provide further clarification on the proposals for directives establishing a common corporate tax base for the EU. If adopted, the directives would significantly affect the structure of Finnish corporate taxation, tax revenues and ultimately affect the core constitutional powers of the Eduskunta. The so-called CCTB and CCCTB direct

  Daugiau
 • Lithuanian Committee on Foreign Affairs: offeri...

  At its meeting of 7 December 2016, the Committee on Foreign Affairs discussed the 2016 Communication on EU Enlargement Policy published by the European Commission on 9 November 2016; the accompanying progress reports on the countries seeking EU membership (Albania, Bosnia and Hercegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, and Turkey) and the position of the Ministr

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0411

02/03/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

COM/2016/0818

COD/2016/0375

08/03/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl energetikos sąjungos valdymo kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013

COM/2016/0759 SWD/2016/0396 SWD/2016/0394 SWD/2016/0395 SWD/2016/0397

COD/2016/0377

08/03/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB

COM/2016/0862

COD/2016/0363

08/03/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju

COM/2016/0853

COD/2016/0359

08/03/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

COM/2016/0723 SWD/2016/0357 SWD/2016/0358
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0017

17/02/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031

COD/2017/0013

03/02/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2017/0007

17/02/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

COM/2017/0014 SWD/2017/0012

COD/2016/0404

20/02/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

SWD/2016/0463 COM/2016/0822 SWD/2016/0462

COD/2016/0403

17/02/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės

SWD/2016/0442 SWD/2016/0439 COM/2016/0824
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19