Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • IPEX and COSAC to move closer

  In the Conclusions of the LVIII COSAC, which took place in Tallinn, 27 and 28 November, national politicians are encouraging "the COSAC Secretariat and the IPEX Board to cooperate towards increasing the interconnection between the COSAC website and the IPEX platform" and to look for ways of a future integration of the two. This development comes as a result of a letter sent by Mr. Toomas Vitsut, C

  Daugiau
 • COSAC: Politicians of national parliaments cons...

  At the discussion in Tallinn today, the politicians of the parliaments of the European Union Member States and the European Parliament found that it was necessary to cooperate in ensuring security and preventing illegal migration. The European Commissioner for the Security Union Julian King mentioned the establishment of a common security union, prevention of terrorism and radicalisation, cyber se

  Daugiau
 • COSAC: Representatives of parliaments discussed...

  Representatives of the national parliaments of the European Union member states and the European Parliament discussed the future of the European Union, the role of parliaments, and the issues relating to the digital sphere today in Tallinn. The debate focused on the impact of Brexit on the future of the EU. Opening the meeting, President of the Riigikogu (Parliament of Estonia) Eiki Nestor said th

  Daugiau
 • 19th German Bundestag establishes committees

  On 24 September 2017, the 19th German Bundestag was elected. The Bundestag has 707 Members, divided into six parliamentary groups and two independent Members. At its 2nd sitting on 21st November 2017, the German Bundestag passed a resolution to establish a Main Committee, a Petitions Committee and a Committee for the Scrutiny of Elections, Immunity and the Rules of Procedure. The Main Committee en

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0232

13/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

SWD/2017/0313 COM/2017/0538

COD/2017/0245

20/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis

COM/2017/0571

COD/2015/0288

26/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų

SWD/2017/0354 COM/2017/0637 COM/2015/0635

COD/2017/0231

05/01/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

COM/2017/0537

COD/2017/0294

11/01/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

COM/2017/0660 SWD/2017/0368
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0334

08/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

COM/2017/0825

APP/2017/0333

08/12/2017

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos valiutos fondo įsteigimo

COM/2017/0827

COD/2017/0336

07/12/2017

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

COM/2017/0826

COD/2017/0329

08/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones

COM/2017/0742

COD/2017/0309

12/12/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

COM/2017/0772
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19