Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Austrian National Council's EU Standing Subcomm...

  In its meeting on June 22 the Austrian National Council's EU Standing Subcommittee again debated CETA and issued a binding opinion. It called for the consideration of CETA as a mixed agreement and therefore the rejection of an EU-only agreement. Furthermore the Committee referred to concerns expressed by the Federal Provinces, as outlined in the common opinion presented by the Provincial Governmen

  Daugiau
 • The Swedish Riksdag issues a reasoned opinion r...

  A reasoned opinion on the Commission’s proposal for a regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, was adopted by the Swedish Riksdag on 22 June. The Riksdag does not question the need for a new CPC regulation. It does, however, have objections to some of the new powers proposed regarding investigation and enforcement and to th

  Daugiau
 • Italian Senate: Resolution on Circular Economy ...

  In the framework of the political dialogue with EU institutions, the Senate Standing Committee on Environment, Environmental Properties and the Land adopted a resolution on the Commission's circular economy package on 14 June 2016. The document also reflects the contributions received as part of a public consultation, conducted by the Environment Committee from January to 31 March 2016. Fifty-five

  Daugiau
 • The Italian Senate participates in the European...

  The Italian Senate's Standing Committee on Education, Cultural Properties, Scientific Research, Entertainment and Sport will participate in the public consultation launched by the European Commission on the 2018-2020 Work Programme of 'Science with and for society' (SWAFS), which is a specific section of

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0130

12/07/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

COM/2016/0248 SWD/2016/0152 SWD/2016/0153

COD/2016/0145

19/07/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

COM/2016/0273

COD/2016/0149

25/07/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

COM/2016/0285 SWD/2016/0166 SWD/2016/0167

COD/2016/0151

26/07/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

COM/2016/0287 SWD/2016/0171 SWD/2016/0170 SWD/2016/0169 SWD/2016/0168

COD/2016/0152

26/07/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

SWD/2016/0173 COM/2016/0289 SWD/2016/0174
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0193

28/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

COM/2016/0418

COD/2016/0186

28/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.

COM/2016/0400

COD/2016/0182

28/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo

SWD/2016/0196 COM/2016/0388

COD/2016/0185

29/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms

COM/2016/0399 SWD/2016/0202 SWD/2016/0201

COD/2016/0176

30/06/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų

COM/2016/0378 SWD/2016/0194 SWD/2016/0193
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19