Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Daugiau
 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: we...

  On Monday, 3 July 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, met with Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission, who was paying an official working visit to Lithuania. The meeting focused on European security, the Eastern Partnership, and the EU’s Energy Union. The Speaker of the Seimas highlighted the threats posed by the Astravyets Nuclear Power Plant that is bein

  Daugiau
 • Bundestag: European social policy under discussion

  On 21 June 2017, the German Bundestag’s Committee on Affairs of the European Union held a public hearing on the European Commission’s Reflection Paper on the social dimension of Europe (COM(2017)206 final). An academic, a representative from the Stiftung Marktwirtschaft market economics foundation and the Director General of the Confederation of German Employers’ Associations (BDA) were also invit

  Daugiau
 • Maltese Parliament: New Legislature

  The 13th Legislature of the Maltese Parliament held its first Sitting last Saturday following the general election held in Malta on Saturday, 3 June 2017, in which the Labour Party (Partit Laburista) retained a parliamentary majority. During the sitting, the House of Representatives unanimously agreed to elect Honourable Angelo FARRUGIA as Speaker, thus maintaining his post from the previous legis

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0102

01/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167

COD/2017/0111

04/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles

SWD/2017/0189 SWD/2017/0188 COM/2017/0279

COD/2017/0116

04/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0121

04/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

COM/2017/0278

COD/2017/0122

04/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

SWD/2017/0184 SWD/2017/0185 COM/2017/0277 SWD/2017/0187 SWD/2017/0186
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0163

04/08/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.)

COM/2017/0385

COD/2017/0145

27/07/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0143

04/08/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0144

27/07/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

CNS/2017/0138

04/08/2017

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES

COM/2017/0335 SWD/2017/0237 SWD/2017/0236
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19