Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Italian Senate: reasoned Opinion on Reception S...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the directive proposal on standards for the reception of applicants for international protection (COM(2016) 465). The document includes a reasoned opinion lamenting a specific violation of the subsidiarity principle. The opinion points out that the set of legislative documents (directives, regulations and

  Daugiau
 • Italian Senate: Resolution adopted on Endocrine...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Health Committee issued a resolution on endocrine disruptors. The document contains an opinion on the Communication on endocrine disruptors (COM(2016) 350) as well as on the draft Commission acts setting out scientific criteria for defining

  Daugiau
 • Italian Senate: Reasoned opinion on Dublin Regu...

  On 5 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the regulation proposal on the reform of the Dublin system (COM(2016) 270). The document includes a reasoned opinion lamenting a violation of the subsidiarity and proportionality principles. Specific qualifications are expressed on articles 3, 10, 15, 34 and 35. Th

  Daugiau
 • Polish Sejm on CETA

  On 6 October 2016, the Sejm of the Republic of Poland adopted the resolution on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and the European Union as well as its Member States. The text of the resolution can be found here Source: The Polish Sejm

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0261

27/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

COM/2016/0547

COD/2016/0208

27/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičianti Direktyvą 2009/101/EB

COM/2016/0450 SWD/2016/0223 SWD/2016/0224

COD/2016/0259

27/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos kultūros paveldo metų

COM/2016/0543

COD/2016/0132

27/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija)

COM/2016/0272

COD/2016/0133

27/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

COM/2016/0270
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0304

12/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

SWD/2016/0320 COM/2016/0625

COD/2016/0284

12/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

SWD/2016/0301 SWD/2016/0302 COM/2016/0594

COD/2016/0280

12/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

COM/2016/0593

COD/2016/0286

17/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

COM/2016/0591

COD/2016/0279

12/10/2016

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui

COM/2016/0595
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19