Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Finnish Grand Committee requires further clarif...

  The Grand Committee of the Eduskunta requires that the Government provide further clarification on the proposals for directives establishing a common corporate tax base for the EU. If adopted, the directives would significantly affect the structure of Finnish corporate taxation, tax revenues and ultimately affect the core constitutional powers of the Eduskunta. The so-called CCTB and CCCTB direct

  Daugiau
 • Lithuanian Committee on Foreign Affairs: offeri...

  At its meeting of 7 December 2016, the Committee on Foreign Affairs discussed the 2016 Communication on EU Enlargement Policy published by the European Commission on 9 November 2016; the accompanying progress reports on the countries seeking EU membership (Albania, Bosnia and Hercegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, and Turkey) and the position of the Ministr

  Daugiau
 • Commissioners Navracsics and Jourová visit the ...

  Commissioner responsible for Education, Culture, Youth and Sport, Mr Tibor Navracsics held the regular exchange of views with the Committee on European Affairs of the Hungarian National Assembly on 28 November 2016. Mr Navracsics presented the main priorities of the Commission Work Programme 2017 with focus on the new initiatives in the field of education and culture. Special emphasis was made on

  Daugiau
 • Public hearing of the German Bundestag’s Commit...

  On 28 November 2016, the German Bundestag’s Committee on the Affairs of the European Union held a public hearing on the European Fund for Strategic Investments (EFSI). One year after EFSI took up its work, experts took stock and reached a mostly positive initial assessment. The representative of the European Investment Bank (EIB), Marjut Santoni, emphasised that EFSI, as a market-oriented instrume

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0381

27/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo

SWD/2016/0415 SWD/2016/0409 SWD/2016/0414 COM/2016/0765 SWD/2016/0408

COD/2016/0376

27/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

SWD/2016/0402 SWD/2016/0401 SWD/2016/0403 SWD/2016/0405 SWD/2016/0406 SWD/2016/0404 COM/2016/0761 SWD/2016/0399

CNS/2016/0374

31/01/2017

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų

COM/2016/0758 SWD/2016/0393 SWD/2016/0392

CNS/2016/0370

06/02/2017

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio prievolių, taikomų paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, iš dalies keičiamos Direktyva 2006/112/EB ir Direktyva 2009/132/EB

SWD/2016/0382 SWD/2016/0379 COM/2016/0757

CNS/2016/0371

06/02/2017

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje

COM/2016/0755
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0007

20/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

COM/2017/0014 SWD/2017/0012

COD/2017/0004

18/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

SWD/2017/0008 COM/2017/0011 SWD/2017/0007

COD/2016/0398

20/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą

COM/2016/0821 SWD/2016/0434 SWD/2016/0435

COD/2016/0359

20/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

COM/2016/0723 SWD/2016/0357 SWD/2016/0358

COD/2016/0413

12/01/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

COM/2016/0825 SWD/2016/0471 SWD/2016/0470
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19