Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Maltese Parliament: New Legislature

  The 13th Legislature of the Maltese Parliament held its first Sitting last Saturday following the general election held in Malta on Saturday, 3 June 2017, in which the Labour Party (Partit Laburista) retained a parliamentary majority. During the sitting, the House of Representatives unanimously agreed to elect Honourable Angelo FARRUGIA as Speaker, thus maintaining his post from the previous legis

  Daugiau
 • Cyprus House of Representatives conference on "...

  On 22 June 2017, the Cyprus House of Representatives organised a Conference entitled "The Fourth Industrial Revolution: Perspectives and Risks". Academics, scientists and researchers from Cyprus and Greece delivered speeches and presentations on the various topics of the Conference. The President of the House of Representatives, Mr. Demetris Syllouris, aimed to initiate a dialogue with relevant bo

  Daugiau
 • Commissioner Stylianides visits Cyprus House of...

  The President of the House of Representatives, Mr. Demetris Syllouris, received on Friday, 16 June 2017, the Commissioner of the European Union (EU) for Humanitarian Aid and Crisis Management, Mr. Christos Stylianides. During their meeting, Messrs Syllouris and Stylianides exchanged views on current issues and challenges facing the EU, such as Brexit and the White Paper on the Future of Europe. Th

  Daugiau
 • Lithuanian Seimas adopts a Resolution on the Un...

  With 101 votes in favour to none against and 3 abstentions, the Seimas adopted a Resolution on the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union. The Resolution underlines that the unity of Member States of the European Union (EU) in the negotiations with the United Kingdom (UK) provides the only adequate and necessary guarantee for ensuring the interests of the EU and its citizens and the i

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0085

28/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES

COM/2017/0253 SWD/2017/0202 SWD/2017/0203

COD/2017/0087

18/07/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka

COM/2017/0257 SWD/2017/0216 SWD/2017/0217 SWD/2017/0215

COD/2017/0090

19/07/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

SWD/2017/0149 COM/2017/0208 SWD/2017/0148

COD/2017/0086

27/07/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

SWD/2017/0211 COM/2017/0256 SWD/2017/0212 SWD/2017/0213 SWD/2017/0214

COD/2017/0102

01/09/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0134

22/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003

COM/2017/0329

CNS/2017/0127

14/06/2017

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

COM/2017/0297

COD/2017/0116

27/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0125

27/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

SWD/2017/0228 COM/2017/0294

COD/2017/0113

27/06/2017

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

SWD/2017/0198 SWD/2017/0199 SWD/2017/0196 SWD/2017/0197 COM/2017/0282
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19