Spausdinti PDF formatu  |  Siųsti šį puslapį el. paštu

Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Polish Senate, Visit of Günther Oettinger, Comm...

  On March 26, members of the Foreign and European Union Affairs Committee and the Budget and Public Finance Committee of the Senate of Republic of Poland met with Günther Oettinger, Commissioner for Budget and Human Resources. The main subject of the talks concerned the Multiannual Financial Framework 2021-2027. At the beginning, Commissioner Oettinger said that in the next Multiannual Financial Fr

  Daugiau
 • German Bundestag adopts a reasoned opinion

  The German Bundestag adopted a reasoned opinion concerning the proposal for a regulation on Health Technology Assessment (HTA), COM(2018) 51 final. More information can be found here Source: German Bundestag

  Daugiau
 • French Senate's EAC adopts proposal for a reaso...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted a proposal for a reasoned opinion about the proposal for a regulation on health technology assessment - COM (2018) 51. More information can be found here Source: The French Senat

  Daugiau
 • EP rapporteur on Posting of Workers Directive m...

  The Dutch MEP Agnes Jongerius, Vice-chair of the Committee on Employment and Social Affairs, visited Vienna 16 February to meet members of the National Council to inform them about the current state of the negotiations on the Posting of Workers Directive. In general everybody agrees with the principle of " the same wage for the same work at the same place" to fight against wage and social dumping.

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0058

07/05/2018

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to Ukraine

SWD/2018/0066 COM/2018/0127

COD/2018/0047

11/05/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

COM/2018/0099

COD/2018/0041

11/05/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu

COM/2018/0092

COD/2018/0045

11/05/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

COM/2018/0110 SWD/2018/0055 SWD/2018/0054

COD/2018/0048

14/05/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų

COM/2018/0113 SWD/2018/0057 SWD/2018/0056
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0081

20/04/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

SWD/2018/0087 COM/2018/0171 SWD/2018/0088

COD/2018/0076

18/04/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą

SWD/2018/0084 SWD/2018/0085 COM/2018/0163

CNS/2018/0073

18/04/2018

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services

COM/2018/0148

CNS/2018/0072

18/04/2018

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu

SWD/2018/0082 COM/2018/0147 SWD/2018/0081

COD/2018/0065

13/04/2018

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013

COM/2018/0137
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Socialiniai tinklai Bookmark and Share | Teisinis pranešimas | v1.19