Drukāt PDF formātā  |  Nosūtīt lapu pa e-pastu

Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • 2nd IPEX Users Conference

  On 2 March 2018, the Swedish Riksdag will host the 2nd edition of the IPEX Users Conference. Aimed at further improving the quality of information and services provided by IPEX, the conference will bring together IPEX users from national parliaments/chambers and the permanent representatives of national parliaments to the EU, from Brussels. The Conference will be opened by H.E. Mr. Urban Ahlin, Sp

  Vairāk
 • Commissioner Oettinger visits the Hungarian Nat...

  Günther Oettinger, European Commissioner responsible for Budget and Human Resources held an exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Budget during their meeting of 2 February 2018. In his introductory speech, Commissioner Oettinger gave an overview about the main issues belonging to his portfolio. He put major emphasis on the possible bud

  Vairāk
 • Review of the European activity of the Polish S...

  Review of the European activity of the Polish Sejm in January 2018 has been published in the Biuletyn OIDE. It includes, among others, information on: • 10 January 2018 plenary debate on the implementation of the Cohesion Policy operational programmes financed with the European Funds in 2014-2020, • work of the Sejm EU Affairs Committee, with opinions adopted (opinion n

  Vairāk
 • ITALIAN SENATE: RESOLUTION ON EMU PACKAGE PROPO...

  On 24 January 2018 the Italian Senate Budget Committee issued a resolution on the package of legislative proposals for deepening the Economic and Monetary Union (COM(2017) 821, COM(2017) 822, COM(2017) 823, COM(2017) 824, COM(2017) 825, COM(2017) 827). As a matter of principle, the decision to combine agreements and mechanisms established outside the EU into EU law is deemed to be beneficial, for

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0350

05/03/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu

COM/2017/0792

COD/2017/0355

06/03/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

COM/2017/0797 SWD/2017/0479 SWD/2017/0478

COD/2017/0359

09/03/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010

COM/2017/0790 SWD/2017/0481

COD/2017/0358

09/03/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES

COM/2017/0791

CNS/2017/0335

16/03/2018

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs

COM/2017/0824
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0018

12/02/2018

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

COM/2018/0051

COD/2017/0332

14/02/2018

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast)

COM/2017/0753

CNS/2018/0006

12/02/2018

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem

COM/2018/0021 SWD/2018/0009 SWD/2018/0011

CNS/2018/0005

12/02/2018

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

COM/2018/0020 SWD/2018/0008 SWD/2018/0007

COD/2018/0012

12/02/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES

SWD/2018/0022 COM/2018/0033 SWD/2018/0021
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19