Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • European Cultural Heritage - debate with nation...

  Members will discuss cultural heritage and identity in the context of the European Year of cultural heritage, during an inter-parliamentary meeting on Monday. 

   
  On 19-20 November, Members of the Culture and Education Committee will meet Members of national parliaments as well as representatives of the Council of Europe and UNESCO and other stakeholders to discuss current a

  Vairāk
 • Annual IPEX national Correspondents meeting in ...

  On 22 and 23 November, the Estonian Parliament will host the annual IPEX national Correspondents meeting, in Tallinn.

  On the first day of the meeting, the national Correspondents will undergo trainings on latest developments within the IPEX website. The second day will start with a plenary session and will continue with 3 workshops on topics related to the development of the IIPEX

  Vairāk
 • EP LIBE ICM on "Fundamental rights aspects of R...

  The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, with the support of the Directorate for relations with National Parliaments, is organising an Interparliamentary Committee meeting (ICM) on "Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism". The meeting is scheduled for Thursday, 18 October 2018, from 14.30 to 18.00, in the European Parliament premises in Brussels.

  Vairāk
 • Young Parliamentarians Forum, 5th edition, Vien...

  EU40 is happy to announce that the next Young Parliamentarians Forum (YPF) will be taking place in Vienna on 23 November 2018. Upon invitation by JungeIndustrie.at (Austrian Young Chamber of Commerce) and in the context of the current Austrian Council Presidency, the Young Parliamentarians Forum (YPF) is looking forward to exchanging ideas with young representatives of the vibrant Austrian economi

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0230

27/11/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem, Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem, Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū

SWD/2017/0309 SWD/2017/0308 COM/2018/0646 COM/2017/0536

COD/2016/0131

12/12/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr. 439/2010

COM/2016/0271 COM/2018/0633

COD/2018/0329

12/12/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija) Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 2018. gada 19.–20. septembra sanāksmē Zalcburgā

COM/2018/0634

COD/2018/0330

12/12/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē Zalcburgā, 2018. gada 19.–20. septembrī

COM/2018/0631

COD/2018/0331

12/12/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī

SWD/2018/0409 SWD/2018/0408 COM/2018/0640
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0371

07/11/2018

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council, as regards the re-commitment of the remaining amounts committed to support the implementation of the Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation thereof to other actions under the national programmes

COM/2018/0719

COD/2018/0331

16/11/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī

SWD/2018/0409 SWD/2018/0408 COM/2018/0640

COD/2018/0332

19/11/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK

COM/2018/0639 SWD/2018/0406

COD/2018/0336

07/11/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmei 2018. gada 19. un 20. septembrī Zalcburgā

COM/2018/0636

COD/2018/0329

16/11/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija) Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 2018. gada 19.–20. septembra sanāksmē Zalcburgā

COM/2018/0634
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19