Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • MEP, Bundestag study on 'Europeanisation' of Na...

  A study titled 'Europeanisation' of National Parliaments in European Union Member States: Experiences and Best Practices has been commissioned and published by Reinhard Bütikofer, German Member of the European Parliament. Authors are Katrin Auel and Christine Neuhold. The study has been presented in the European House in Berlin in the framework of a discussion with the Chair of the Committee of Eu

  Vairāk
 • Austria’s EU Council Presidency: Parliamentary ...

  Austria took over the Presidency of the Council of the EU on 1 July 2018. Together with Estonia and Bulgaria, Austria holds the so called trio presidency. Within the last few years – especially since the Treaty of Lisbon and the implementation of the stronger role of national parliaments in the EU legislative process – the Parliamentary Dimension has become an integral part of the respective EU pr

  Vairāk
 • Sejm of the Republic of Poland on the future sh...

  On 27 June 2018, Mr Marek Kuchciński, Marshal of the Polish Sejm, addressed the letters to three Presidents: of the European Parliament, Mr Antonio Tajani, the EU Council, Mr Bojko Borisow, and the European Commission, Mr Jean-Claude Juncker, informing them about the adoption of the Resolution of the Sejm of the Republic of Poland on the future shape of the cohesion policy in the European Union. T

  Vairāk
 • Portuguese Assembleia da República on PESCO

  The Portuguese parliament Assembleia da República amended the Law concerning monitoring, assessment and pronouncement by the Assembleia da República within the scope of the process of constructing the European Union to include provisions regarding PESCO. The amendments introduced to the Law no. 43/2006 lay down that joint meetings between the European Affairs Committee, the parliamentary committee

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2018/0173

23/07/2018

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

SWD/2018/0259 COM/2018/0334 SWD/2018/0258

CNS/2018/0150

23/07/2018

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu

COM/2018/0298

COD/2018/0145

25/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

COM/2018/0286 SWD/2018/0191 SWD/2018/0190

COD/2018/0168

25/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

SWD/2018/0248 COM/2018/0336 SWD/2018/0247

COD/2018/0162

25/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK

SWD/2018/0239 COM/2018/0315
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0265

03/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un minēto regulu labo attiecībā uz resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”

COM/2018/0498

COD/2018/0243

18/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0210

19/07/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014

COM/2018/0390 SWD/2018/0295

CNS/2018/0244

17/07/2018

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)

COM/2018/0461

NLE/2018/0245

11/07/2018

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

COM/2018/0462
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19