Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • Italian Senate, reform of the rules of procedur...

  The reform of the Italian Senate rules of procedure adopted in December 2017 entered into force with the first session of the current Legislature, in 2018. According to the new rules, the EU Policies Committee has exclusive jurisdiction on subsidiarity and proportionality assessment. It may also place a parliamentary scrutiny

  Vairāk
 • Croatian Sabor organising Interparliamentary Co...

  The Croatian Parliament's Agriculture Committee is organizing a Interparliamentary Conference on “The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming” which will take place in the Croatian Parliament, in Zagreb, on 22 and 23 November 2018. The proposal for a new legislative framework of the Common Agricultural Policy for the next programming period, under which the European Commissio

  Vairāk
 • Young Parliamentarians Forum, 4th edition, Pari...

  The 4th edition of the Young Parliamentarians Forum (YPF) will be hosted by the Assemblée Nationale Française/French Parliament, in Paris, on the 18th and 19th of September 2018. As a co-host of the YPF, alongside the Assemblée Nationale, EU40 has received the full support of the French Government on behalf of Mr.Emmanuel Macron, President of the French Republic, in order to guarantee a successful

  Vairāk
 • Task Force on Subsidiarity and Proportionality:...

  On 10 July the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and 'Doing Less, More Efficiently', chaired by First Vice-President Timmermans, presented its final report and handed it over to Commission President Jean-Claude Juncker who established the Task Force in November 2017. It had the mandate to work on three questions: How to better apply subsidiarity and proportionality principles within the

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2018/0181

24/09/2018

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

COM/2018/0349

COD/2018/0180

24/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem

COM/2018/0355

CNS/2018/0244

24/09/2018

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)

COM/2018/0461

COD/2018/0243

24/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0247

24/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)

COM/2018/0465
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0332

21/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK

COM/2018/0639 SWD/2018/0406

COD/2018/0336

21/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmei 2018. gada 19. un 20. septembrī Zalcburgā

COM/2018/0636

COD/2018/0328

21/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē Zalcburgā, 2018. gada 19.–20. septembrī

SWD/2018/0404 SWD/2018/0403 COM/2018/0630 COM/2018/0636

COD/2018/0322

21/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

COM/2018/0614

COD/2018/0299

17/09/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2018/0568
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19