Drukāt PDF formātā  |  Nosūtīt lapu pa e-pastu

Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • Brexit hearing at the Assembleia da Republica

  The Portuguese parliament Assembleia da República will hold a hearing about the Brexit with the EU's chief negotiator Michel Barnier tomorrow, 24th May, at 8:00 pm (Lisbon time). This hearing can be followed live at this link

  Vairāk
 • The Committee on Foreign and European Affairs o...

  At its meeting on the 15th May 2018, the Committee on Foreign and European Affairs of the House of Representatives has started the discussion of the new Financial Framework of the EU in the presence of the Minister of Finance of the Republic of Cyprus. The European Commission (hereinafter ‘the Commission’) believes the budget proposal to be modern, simple and flexible thanks to simplified, clearer

  Vairāk
 • Commissioner Stylianides in the Belgian Federal...

  On May 15th 2018, the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs, the Home Affairs Committee and the Foreign Affairs Committee of the Belgian House of Representatives heard Commissioner Christos Stylianides on the European Union’s humanitarian aid and crisis management policy. After his introduction, Mr Stylianides replied to the questions from members of the Belgian House of Represent

  Vairāk
 • The Committee on European Affairs of the Seimas...

  At its meeting on 9 May 2018, the Committee on European Affairs was briefed on the Commission’s proposals for the future Multiannual Financial Framework (MFF). The European Commission (hereinafter ‘the Commission’) believes the budget proposal to be modern, simple and flexible thanks to simplified, clearer rules and structure and a smaller administrative burden as well as clearly worded objectives

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0044

24/05/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām

COM/2018/0096 SWD/2018/0052 SWD/2018/0053

COD/2018/0060

05/06/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013

SWD/2018/0074 COM/2018/0134 SWD/2018/0073

COD/2018/0081

05/06/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

SWD/2018/0087 COM/2018/0171 SWD/2018/0088

COD/2018/0061

06/06/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

COM/2018/0252 SWD/2018/0078 SWD/2018/0077

COD/2018/0063

11/06/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu

COM/2018/0135 SWD/2018/0075 SWD/2018/0076
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0142

17/05/2018

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification et rectification du règlement (UE) nº 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

COM/2018/0289

CNS/2018/0135

07/05/2018

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

COM/2018/0325 SWD/2018/0172

APP/2018/0132

07/05/2018

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

COM/2018/0327 COM/2018/0322

COD/2018/0110

23/05/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

COM/2018/0231 SWD/2018/0121 SWD/2018/0120 SWD/2018/0122

COD/2018/0112

09/05/2018

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

COM/2018/0238 SWD/2018/0138 SWD/2018/0139
Jaunas procedūras ar termiņu
Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19