Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • French Senat political opinion on Siemens/Alsto...

  The European affairs committee of the French Senat has published a political opinion to support the proposed merger between Alstom and Siemens. The opinion can be read here Source: French Senat

  Vairāk
 • Mixed reaction to the 2019 European Commission ...

  On 1 February 2019, the German Bundestag discussed the 2019 European Commission Work Programme at its plenary sitting. The Chairman of the Committee on European Union Affairs, Gunther Krichbaum, described the Commission’s actions as remarkable. He praised Commission President Jean- Claude Juncker for allowing the organisation to become more political, and for providing it with more structure. In r

  Vairāk
 • The Belgian Federal Parliament receives a deleg...

  On February 5th, 2019, the Belgian Federal Parliament received a delegation from the Swedish Riksdag, led by its Speaker, Mr. Andreas Norlén. During a meeting, views were exchanged between members of the delegation and members of the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs on the future of the European Union and the role of the national parliaments therein. Source: the Belgian House

  Vairāk
 • Italian Chamber of Deputies newsletter on EU af...

  The February issue of Camer@UE, the Italian Chamber of Deputies newsletter on EU affairs, is online. Source: The Italian Chamber of Deputies

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0432

28/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

COM/2018/0892

COD/2018/0434

06/03/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2018/0894

COD/2018/0433

06/03/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2018/0893

COD/2018/0436

06/03/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2018/0895

COD/2019/0001

12/03/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 2018/1862 un Regulu (ES) gggg/xxx [ECRIS-TCN]

COM/2019/0003
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0040

13/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2019/0088

COD/2019/0017

11/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu

SWD/2019/0010 SEC/2019/0020 COM/2019/0038 SWD/2019/0011

COD/2019/0027

07/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

COM/2019/0055

COD/2019/0019

08/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

COM/2019/0053

COD/2019/0030

08/02/2019

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”

COM/2019/0065
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Sociālie tīkli Bookmark and Share | Juridiskā informācija | v1.19