Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • IPEX and COSAC to move closer

  In the Conclusions of the LVIII COSAC, which took place in Tallinn, 27 and 28 November, national politicians are encouraging "the COSAC Secretariat and the IPEX Board to cooperate towards increasing the interconnection between the COSAC website and the IPEX platform" and to look for ways of a future integration of the two. This development comes as a result of a letter sent by Mr. Toomas Vitsut, C

  Meer
 • COSAC: Politicians of national parliaments cons...

  At the discussion in Tallinn today, the politicians of the parliaments of the European Union Member States and the European Parliament found that it was necessary to cooperate in ensuring security and preventing illegal migration. The European Commissioner for the Security Union Julian King mentioned the establishment of a common security union, prevention of terrorism and radicalisation, cyber se

  Meer
 • COSAC: Representatives of parliaments discussed...

  Representatives of the national parliaments of the European Union member states and the European Parliament discussed the future of the European Union, the role of parliaments, and the issues relating to the digital sphere today in Tallinn. The debate focused on the impact of Brexit on the future of the EU. Opening the meeting, President of the Riigikogu (Parliament of Estonia) Eiki Nestor said th

  Meer
 • 19th German Bundestag establishes committees

  On 24 September 2017, the 19th German Bundestag was elected. The Bundestag has 707 Members, divided into six parliamentary groups and two independent Members. At its 2nd sitting on 21st November 2017, the German Bundestag passed a resolution to establish a Main Committee, a Petitions Committee and a Committee for the Scrutiny of Elections, Immunity and the Rules of Procedure. The Main Committee en

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0232

13/12/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

SWD/2017/0313 COM/2017/0538

COD/2017/0245

20/12/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

COM/2017/0571

COD/2015/0288

26/12/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

SWD/2017/0354 COM/2017/0637 COM/2015/0635

COD/2017/0231

05/01/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

COM/2017/0537

COD/2017/0294

11/01/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

COM/2017/0660 SWD/2017/0368
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0334

08/12/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

COM/2017/0825

APP/2017/0333

08/12/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van het Europees Monetair Fonds

COM/2017/0827

COD/2017/0336

07/12/2017

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

COM/2017/0826

COD/2017/0329

08/12/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

COM/2017/0742

COD/2017/0309

12/12/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

COM/2017/0772
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19