Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Lithuanian Seimas Speaker: the issue of the Ast...

  On 3 March 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, met with Valdis Dombrovskis, Vice-President of the European Commission for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. It was stressed during the meeting that security of the Astravyets nuclear power plant was an issue of concern to the whole European Union rather th

  Meer
 • EP President Tajani visits National Assembly of...

  On Friday 3 March 2017, the National Assembly of the Republic of Slovenia will host a working visit by the President of the European Parliament Antonio Tajani and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker. The visit at the highest parliamentary level represents the strengthening of political alliances in the future development of the European Union, and offers an opportunity to

  Meer
 • ITALIAN SENATE: REASONED OPINION ON SPIRIT DRIN...

  On 1 March 2016 the Italian Senate Committee on Agriculture and Agrifood Production issued a resolution on the regulation proposal on the definition, presentation and labelling of spirit drinks (COM(2016) 750). The document includes a reasoned opinion lamenting a violation of th

  Meer
 • Commissioner for Health and Food Safety visits ...

  Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health and Food Safety held exchange of views with the representatives of Committee on European Affairs, Committee on Agriculture as well as the Committee on Social Welfare of the Hungarian National Assembly on 10 February 2017. In his introductory speech the representative of the European Commission highlighted that new difficulties will appear due to the Br

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0360

24/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

COM/2016/0850 SWD/2016/0378 SWD/2016/0377

COD/2016/0394

27/03/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad

COM/2016/0789

COD/2017/0013

29/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2016/0365

30/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) nr. 2015/2365

SWD/2016/0368 COM/2016/0856 SWD/2016/0369

COD/2016/0414

31/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

COM/2016/0826
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0048

20/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

COM/2017/0114 SWD/2017/0099 SWD/2017/0098

COD/2017/0017

21/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031

COD/2017/0015

22/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

SWD/2017/0026 COM/2017/0047 SWD/2017/0027

COD/2017/0013

20/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2017/0007

14/03/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

COM/2017/0014 SWD/2017/0012
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19