Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Lithuanian Seimas on CETA and TTIP

  On 21 September 2016, the Committee on Foreign Affairs of the Seimas of the Republic of Lithuania approved the statements on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). On TTIP, the Committee stressed the role of the TTIP in enhancing transatlantic partnership and in facilitating the establishment of standards, n

  Meer
 • Commissioner Malmström in Belgian Federal Parli...

  On 20 September 2016, Mrs Cecilia Malmström, EU-Commissioner for Trade, was received by the Foreign Affairs Committee of the Belgian House of Representatives. The members of the Federal Advisory Committee on European Affairs were also invited to this meeting. In her speech, Mrs Malmström stressed that, although substantial progress has been made, the TTIP negotiations are far from over. On CETA, s

  Meer
 • Public Hearing of the Committee on Economic Aff...

  On 5 September 2016, the German Bundestag’s Committee on Economic Affairs and Energy held a hearing of experts on CETA. The first part of the hearing examined issues of constitutional and EU law, while the second part looked at the content of the CETA agreement. There was significant public interest in the hearing, reflecting the controversial discussion that has been going on in Germany in politi

  Meer
 • Extraordinary informal summit of Speakers of Pa...

  The Chancellery of the National Council of the Slovak Republic is preparing an extraordinary informal summit of Speakers of Parliaments of the EU "Bratislava Parliamentary Summit" on 6 - 7 October 2016. The Bratislava Parliamentary Summit, under the motto "Let's get to know each other better", was initiated by Mr. Andrej Danko, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, who also wants

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0131

29/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010

COM/2016/0271

APP/2016/0204

03/10/2016

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2018–2022

COM/2016/0442

CNS/2016/0190

03/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

SWD/2016/0207 SWD/2016/0208 COM/2016/0411

CNS/2016/0209

13/10/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

COM/2016/0452

COD/2016/0221

17/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

SWD/2016/0229 COM/2016/0461 SWD/2016/0228
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0276

19/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

SWD/2016/0297 SWD/2016/0298 COM/2016/0597

COD/2016/0265

21/09/2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2018-2020

SWD/2016/0287 SWD/2016/0288 COM/2016/0557

COD/2016/0236

13/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart

COM/2016/0491 SWD/2016/0261 SWD/2016/0259

COD/2016/0259

13/09/2016

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

COM/2016/0543

COD/2016/0261

26/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen

COM/2016/0547
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19