Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Commissioner Stylianides visits Cyprus House of...

  The President of the House of Representatives, Mr. Demetris Syllouris, received on Friday, 16 June 2017, the Commissioner of the European Union (EU) for Humanitarian Aid and Crisis Management, Mr. Christos Stylianides. During their meeting, Messrs Syllouris and Stylianides exchanged views on current issues and challenges facing the EU, such as Brexit and the White Paper on the Future of Europe. Th

  Meer
 • Lithuanian Seimas adopts a Resolution on the Un...

  With 101 votes in favour to none against and 3 abstentions, the Seimas adopted a Resolution on the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union. The Resolution underlines that the unity of Member States of the European Union (EU) in the negotiations with the United Kingdom (UK) provides the only adequate and necessary guarantee for ensuring the interests of the EU and its citizens and the i

  Meer
 • Lithuanian Seimas calls on the EU to develop an...

  Having regard to the aggressive Russian foreign policy, which aims at disrupting the European security architecture and is responsible for the creeping occupation of Georgia, the continuing aggression in Ukraine, which has already claimed over 10,000 lives, the information warfare being waged against democracies, and the interference with electoral processes in sovereign states in the Euro-Atlanti

  Meer
 • Maroš Šefčovič, Vice-President of the European ...

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission, delivered a speech at the Seimas sitting. He spoke of the EU Energy Union, one of the 10 priorities of the current European Commission. “In the 21st century, independence is not about being self-sufficient, but about ensuring secure flows from diverse sources, sustaining vibrant competition, and building solid solidarity among neighbours i

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0085

28/06/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

COM/2017/0253 SWD/2017/0202 SWD/2017/0203

COD/2017/0087

18/07/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken

COM/2017/0257 SWD/2017/0216 SWD/2017/0217 SWD/2017/0215

COD/2017/0090

19/07/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters

SWD/2017/0149 COM/2017/0208 SWD/2017/0148

COD/2017/0086

27/07/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

SWD/2017/0211 COM/2017/0256 SWD/2017/0212 SWD/2017/0213 SWD/2017/0214

COD/2017/0102

01/09/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0134

22/06/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening") en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad

COM/2017/0329

CNS/2017/0127

14/06/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG

COM/2017/0297

COD/2017/0116

14/06/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0125

14/06/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

SWD/2017/0228 COM/2017/0294

COD/2017/0113

14/06/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

SWD/2017/0198 SWD/2017/0199 SWD/2017/0196 SWD/2017/0197 COM/2017/0282
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19