Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Meer
 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: we...

  On Monday, 3 July 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, met with Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission, who was paying an official working visit to Lithuania. The meeting focused on European security, the Eastern Partnership, and the EU’s Energy Union. The Speaker of the Seimas highlighted the threats posed by the Astravyets Nuclear Power Plant that is bein

  Meer
 • Bundestag: European social policy under discussion

  On 21 June 2017, the German Bundestag’s Committee on Affairs of the European Union held a public hearing on the European Commission’s Reflection Paper on the social dimension of Europe (COM(2017)206 final). An academic, a representative from the Stiftung Marktwirtschaft market economics foundation and the Director General of the Confederation of German Employers’ Associations (BDA) were also invit

  Meer
 • Maltese Parliament: New Legislature

  The 13th Legislature of the Maltese Parliament held its first Sitting last Saturday following the general election held in Malta on Saturday, 3 June 2017, in which the Labour Party (Partit Laburista) retained a parliamentary majority. During the sitting, the House of Representatives unanimously agreed to elect Honourable Angelo FARRUGIA as Speaker, thus maintaining his post from the previous legis

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0102

01/09/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167

COD/2017/0111

04/09/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles

SWD/2017/0189 SWD/2017/0188 COM/2017/0279

COD/2017/0116

04/09/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0121

04/09/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

COM/2017/0278

COD/2017/0122

04/09/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

SWD/2017/0184 SWD/2017/0185 COM/2017/0277 SWD/2017/0187 SWD/2017/0186
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0163

04/08/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

COM/2017/0385

COD/2017/0145

27/07/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0143

04/08/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0144

27/07/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

CNS/2017/0138

04/08/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

COM/2017/0335 SWD/2017/0237 SWD/2017/0236
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19