Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Italian Senate: reasoned Opinion on Reception S...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the directive proposal on standards for the reception of applicants for international protection (COM(2016) 465). The document includes a reasoned opinion lamenting a specific violation of the subsidiarity principle. The opinion points out that the set of legislative documents (directives, regulations and

  Meer
 • Italian Senate: Resolution adopted on Endocrine...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Health Committee issued a resolution on endocrine disruptors. The document contains an opinion on the Communication on endocrine disruptors (COM(2016) 350) as well as on the draft Commission acts setting out scientific criteria for defining

  Meer
 • Italian Senate: Reasoned opinion on Dublin Regu...

  On 5 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the regulation proposal on the reform of the Dublin system (COM(2016) 270). The document includes a reasoned opinion lamenting a violation of the subsidiarity and proportionality principles. Specific qualifications are expressed on articles 3, 10, 15, 34 and 35. Th

  Meer
 • Polish Sejm on CETA

  On 6 October 2016, the Sejm of the Republic of Poland adopted the resolution on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and the European Union as well as its Member States. The text of the resolution can be found here Source: The Polish Sejm

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0261

27/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen

COM/2016/0547

COD/2016/0208

27/10/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG

COM/2016/0450 SWD/2016/0223 SWD/2016/0224

COD/2016/0133

27/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

COM/2016/0270

COD/2016/0256

27/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

COM/2016/0531

COD/2016/0257

27/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

COM/2016/0532
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0304

12/10/2016

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

SWD/2016/0320 COM/2016/0625

COD/2016/0284

12/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

SWD/2016/0301 SWD/2016/0302 COM/2016/0594

COD/2016/0280

12/10/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

COM/2016/0593

COD/2016/0288

24/10/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (Herschikking)

COM/2016/0590 SWD/2016/0313 SWD/2016/0303 SWD/2016/0304 SWD/2016/0305

COD/2016/0286

17/10/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

COM/2016/0591
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19