Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Luxembourg Chamber of Deputies, new IPEX Board ...

  The Luxembourg Chamber of Deputies has officially taken over the Chairmanship of the IPEX Board form the Italian Senate and Chamber of Deputies, at the end of the Conference of Speakers of the European Union Parliaments. According to the IPEX Guidelines, the one-year mandate of the IPEX Chair spans the periode between two consecutive EUSC meetings, following a rotating principle, based of the seco

  Meer
 • Hearing at the German Bundestag on the proposal...

  On 11 May 2016, the Committee on Legal Affairs and Consumer Protection held a public hearing on two proposals made by the European Commission to regulate online sales. The Commission had already presented the proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (COM(2015)634 final) and for a Directive of t

  Meer
 • Exchange of views with EP rapporteur on ETS System

  The new regulations of the EU Emissions Trading System (ETS) were debated at a meeting of Austrian Parliamentarians and the competent rapporteur of the European Parliament‘s ITRE-Committee, Frederick Federley, on May12. He informed the Austrian Parliament that he would like to present a first draft in its meeting on May 23. This setting of an interparliamentary meeting took place in the Austrian P

  Meer
 • Austrian Federal Council's EU Committee debates...

  The Energy Union and the Free Trade Agreement with Canada (CETA ) were debated during the last meeting of the Federal Council's EU Committee on May 11. CETA debate was adjourned in order to continue the debate after the clarification of legal issues inter alia by expert opinion of the Legal, Legislative and Research Services of the Austrian Parliament. After the debate about the communication on t

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0110

09/06/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

COM/2016/0202

COD/2016/0107

15/06/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

COM/2016/0198 SWD/2016/0118 SWD/2016/0117

COD/2016/0106

28/06/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011

SWD/2016/0114 COM/2016/0194

COD/2016/0105

28/06/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

SWD/2016/0115 SWD/2016/0116 COM/2016/0196

COD/2016/0142

29/06/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme)

COM/2016/0290
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0149

30/05/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

COM/2016/0285 SWD/2016/0166 SWD/2016/0167

COD/2016/0151

31/05/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

COM/2016/0287 SWD/2016/0171 SWD/2016/0170 SWD/2016/0169 SWD/2016/0168

COD/2016/0152

31/05/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG

SWD/2016/0173 COM/2016/0289 SWD/2016/0174

COD/2016/0145

24/05/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

COM/2016/0273

COD/2016/0130

20/05/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

COM/2016/0248 SWD/2016/0152 SWD/2016/0153
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19