Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Extraordinary informal summit of Speakers of Pa...

  The Chancellery of the National Council of the Slovak Republic is preparing an extraordinary informal summit of Speakers of Parliaments of the EU "Bratislava Parliamentary Summit" on 6 - 7 October 2016. The Bratislava Parliamentary Summit, under the motto "Let's get to know each other better", was initiated by Mr. Andrej Danko, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, who also wants

  Meer
 • EC on Posting of Workers directive, subsidiarit...

  On 26 July, the EC's College of Commissioners has adopted a Communication re-examining its proposal for a revision of the Posting of Workers Directive ( COM (2016) 0128)in the context of the subsidiari

  Meer
 • Austrian National Council's EU Standing Subcomm...

  In its meeting on June 22 the Austrian National Council's EU Standing Subcommittee again debated CETA and issued a binding opinion. It called for the consideration of CETA as a mixed agreement and therefore the rejection of an EU-only agreement. Furthermore the Committee referred to concerns expressed by the Federal Provinces, as outlined in the common opinion presented by the Provincial Governmen

  Meer
 • The Swedish Riksdag issues a reasoned opinion r...

  A reasoned opinion on the Commission’s proposal for a regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, was adopted by the Swedish Riksdag on 22 June. The Riksdag does not question the need for a new CPC regulation. It does, however, have objections to some of the new powers proposed regarding investigation and enforcement and to th

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0148

01/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Voor de EER relevante tekst)

SWD/2016/0165 COM/2016/0283 SWD/2016/0164

COD/2016/0170

02/09/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EC inzake veiligheidsvoorschriften en –normen voor passagiersschepen

SWD/2016/0190 SWD/2016/0189 COM/2016/0369

COD/2016/0171

02/09/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

COM/2016/0370

COD/2016/0172

02/09/2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

COM/2016/0371

COD/2016/0182

12/09/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020

SWD/2016/0196 COM/2016/0388
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0254

24/08/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad

COM/2016/0528

COD/2016/0257

24/08/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

COM/2016/0532

COD/2016/0256

24/08/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

COM/2016/0531

COD/2016/0231

24/08/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering

COM/2016/0482 SWD/2016/0248 SWD/2016/0247

COD/2016/0230

23/08/2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

SWD/2016/0249 SWD/2016/0246 COM/2016/0479
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19