Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Italian Senate, reform of the rules of procedur...

  The reform of the Italian Senate rules of procedure adopted in December 2017 entered into force with the first session of the current Legislature, in 2018. According to the new rules, the EU Policies Committee has exclusive jurisdiction on subsidiarity and proportionality assessment. It may also place a parliamentary scrutiny

  Meer
 • Croatian Sabor organising Interparliamentary Co...

  The Croatian Parliament's Agriculture Committee is organizing a Interparliamentary Conference on “The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming” which will take place in the Croatian Parliament, in Zagreb, on 22 and 23 November 2018. The proposal for a new legislative framework of the Common Agricultural Policy for the next programming period, under which the European Commissio

  Meer
 • Young Parliamentarians Forum, 4th edition, Pari...

  The 4th edition of the Young Parliamentarians Forum (YPF) will be hosted by the Assemblée Nationale Française/French Parliament, in Paris, on the 18th and 19th of September 2018. As a co-host of the YPF, alongside the Assemblée Nationale, EU40 has received the full support of the French Government on behalf of Mr.Emmanuel Macron, President of the French Republic, in order to guarantee a successful

  Meer
 • Task Force on Subsidiarity and Proportionality:...

  On 10 July the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and 'Doing Less, More Efficiently', chaired by First Vice-President Timmermans, presented its final report and handed it over to Commission President Jean-Claude Juncker who established the Task Force in November 2017. It had the mandate to work on three questions: How to better apply subsidiarity and proportionality principles within the

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2018/0181

24/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register

COM/2018/0349

COD/2018/0180

24/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

COM/2018/0355

CNS/2018/0244

24/09/2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit")

COM/2018/0461

COD/2018/0243

24/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0247

24/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

COM/2018/0465
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0332

21/09/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

COM/2018/0639 SWD/2018/0406

COD/2018/0336

21/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders Salzburg 19–20 september 2018

COM/2018/0636

COD/2018/0328

21/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra Een bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van leiders in Salzburg op 19-20 september 2018

SWD/2018/0404 COM/2018/0630 SWD/2018/0403 COM/2018/0636

COD/2018/0322

21/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

COM/2018/0614

COD/2018/0299

17/09/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

COM/2018/0568
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19