Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • President Juncker visits the Belgian Federal Pa...

  On 21 February 2017 the President of the European Commission, Jean-Claude JUNCKER, will visit the Belgian Federal Parliament. His speech will be web streamed at http://www.lachambre.be  Source: The Belgian Federal Parliament

  Meer
 • Public hearings in the Belgian Federal Parliame...

  On 31 January and 7 February 2017, public hearings on Europe’s future were organized in the Belgian Federal Parliament. The Brexit and its consequences, both for the EU and for Belgium, were also extensively discussed. Mr Herman Van Rompuy (former President of the European Council), Mr Sven Biscop and Alexandre Mattelaer (Egmont Institute), Mr Jo Coelmont (Brigadier general), H.E. Mrs Alison Rose

  Meer
 • Finnish Grand Committee requires further clarif...

  The Grand Committee of the Eduskunta requires that the Government provide further clarification on the proposals for directives establishing a common corporate tax base for the EU. If adopted, the directives would significantly affect the structure of Finnish corporate taxation, tax revenues and ultimately affect the core constitutional powers of the Eduskunta. The so-called CCTB and CCCTB direct

  Meer
 • Lithuanian Committee on Foreign Affairs: offeri...

  At its meeting of 7 December 2016, the Committee on Foreign Affairs discussed the 2016 Communication on EU Enlargement Policy published by the European Commission on 9 November 2016; the accompanying progress reports on the countries seeking EU membership (Albania, Bosnia and Hercegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, and Turkey) and the position of the Ministr

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0411

02/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

COM/2016/0818

COD/2016/0363

08/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

COM/2016/0853

COD/2016/0359

08/03/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

COM/2016/0723 SWD/2016/0357 SWD/2016/0358

COD/2016/0375

08/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

COM/2016/0759 SWD/2016/0396 SWD/2016/0394 SWD/2016/0395 SWD/2016/0397

COD/2016/0377

08/03/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

COM/2016/0862
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0017

23/02/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031

COD/2017/0015

22/02/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

SWD/2017/0026 COM/2017/0047 SWD/2017/0027

COD/2017/0013

23/02/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2017/0007

22/02/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

COM/2017/0014 SWD/2017/0012

COD/2016/0404

22/02/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

SWD/2016/0463 COM/2016/0822 SWD/2016/0462
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19