Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • EP INTA Chair visits Austrian Parliament

  Bernd Lange, Chairman of the INTA Committee (International Trade) of the European Parliament, visited Vienna on 8 June to meet with members of the National and Federal Councils. The purpose of this meeting was to discuss current affairs regarding international trade that might play a role in the future, as the Austrian Parliament is going assume the presidency of the Council of the European Union

  Meer
 • Cyprus House of Representatives, Committee on A...

  At its meeting on 12th June 2018, the Committee on Agriculture and Natural Resources of the House of Representatives of Cyprus held a discussion on the new developments regarding the Common Agricultural Policy after 2020 in the presence of the Director of Strategy, Simplification and Policy Analysis, Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European Commission, as well as t

  Meer
 • Brexit negotiator Michel Barnier visits the Hun...

  Michel Barnier, the European Chief Negotiator for Brexit visited the Hungarian National Assembly on 4 June 2018 for the second time and held exchange of views with the representatives of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on European Affairs. In his introductory speech, Mr. Barnier emphasized the transparency of the exit negotiations and reminded that all relevant documents were ma

  Meer
 • EESC visit to Romanian Chamber of Deputies CEA

  On June 5th, 2018, the Chairman of the Committee on European Affairs of the Romanian Chamber of Deputies, Angel Tîlvăr received at the Palace of the Parliament the visit of a delegation of the European Economic and Social Committee led by Ms Isabel Caño Aguilar, Vice-president of the EESC in charge of Communication. The delegation was accompanied by Mr Cristian Pîrvulescu, member of the EESC from

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0088

27/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma’s], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

COM/2018/0179 SWD/2018/0097

COD/2018/0112

29/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

COM/2018/0238 SWD/2018/0138 SWD/2018/0139

APP/2018/0132

02/07/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

COM/2018/0327 COM/2018/0322

CNS/2018/0135

02/07/2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

COM/2018/0325 SWD/2018/0172

COD/2018/0090

10/07/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

COM/2018/0185
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0194

15/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het ‘programma Pericles IV’)

SWD/2018/0281 COM/2018/0369

COD/2018/0205

08/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad

COM/2018/0381

COD/2018/0206

12/06/2018

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij […] […]

COM/2018/0382 SWD/2018/0289

COD/2018/0199

16/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

COM/2018/0374

COD/2018/0202

12/06/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

COM/2018/0380
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19