Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • EU Commissioner Öttinger visits Austrian Parlia...

  On his Multi Annual Framework tour Commissioner Günther Öttinger, responsible for the EU Budget and Human Resources, on 12 February visited the Austrian Parliament. He met the President of the National Council and held an exchange of views with the members of the competent committees of the Federal and the National Councils. The debate focused on the impact of Brexit on the EU’s future budget afte

  Meer
 • 2nd IPEX Users Conference

  On 2 March 2018, the Swedish Riksdag will host the 2nd edition of the IPEX Users Conference. Aimed at further improving the quality of information and services provided by IPEX, the conference will bring together IPEX users from national parliaments/chambers and the permanent representatives of national parliaments to the EU, from Brussels. The Conference will be opened by H.E. Mr. Urban Ahlin, Sp

  Meer
 • Commissioner Oettinger visits the Hungarian Nat...

  Günther Oettinger, European Commissioner responsible for Budget and Human Resources held an exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Budget during their meeting of 2 February 2018. In his introductory speech, Commissioner Oettinger gave an overview about the main issues belonging to his portfolio. He put major emphasis on the possible bud

  Meer
 • Review of the European activity of the Polish S...

  Review of the European activity of the Polish Sejm in January 2018 has been published in the Biuletyn OIDE. It includes, among others, information on: • 10 January 2018 plenary debate on the implementation of the Cohesion Policy operational programmes financed with the European Funds in 2014-2020, • work of the Sejm EU Affairs Committee, with opinions adopted (opinion n

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0350

05/03/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten

COM/2017/0792

COD/2017/0355

06/03/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

COM/2017/0797 SWD/2017/0479 SWD/2017/0478

COD/2017/0359

09/03/2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010

COM/2017/0790 SWD/2017/0481

COD/2017/0358

09/03/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

COM/2017/0791

CNS/2017/0335

16/03/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten

COM/2017/0824
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0018

12/02/2018

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

COM/2018/0051

COD/2017/0332

14/02/2018

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast)

COM/2017/0753

CNS/2018/0006

12/02/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

COM/2018/0021 SWD/2018/0009 SWD/2018/0011

CNS/2018/0005

12/02/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft

COM/2018/0020 SWD/2018/0008 SWD/2018/0007

COD/2018/0012

12/02/2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

SWD/2018/0022 COM/2018/0033 SWD/2018/0021
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19