Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • French Senat political opinion on Siemens/Alsto...

  The European affairs committee of the French Senat has published a political opinion to support the proposed merger between Alstom and Siemens. The opinion can be read here Source: French Senat

  Meer
 • Mixed reaction to the 2019 European Commission ...

  On 1 February 2019, the German Bundestag discussed the 2019 European Commission Work Programme at its plenary sitting. The Chairman of the Committee on European Union Affairs, Gunther Krichbaum, described the Commission’s actions as remarkable. He praised Commission President Jean- Claude Juncker for allowing the organisation to become more political, and for providing it with more structure. In r

  Meer
 • The Belgian Federal Parliament receives a deleg...

  On February 5th, 2019, the Belgian Federal Parliament received a delegation from the Swedish Riksdag, led by its Speaker, Mr. Andreas Norlén. During a meeting, views were exchanged between members of the delegation and members of the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs on the future of the European Union and the role of the national parliaments therein. Source: the Belgian House

  Meer
 • Italian Chamber of Deputies newsletter on EU af...

  The February issue of Camer@UE, the Italian Chamber of Deputies newsletter on EU affairs, is online. Source: The Italian Chamber of Deputies

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0432

28/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

COM/2018/0892

COD/2018/0434

06/03/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

COM/2018/0894

COD/2018/0433

06/03/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

COM/2018/0893

COD/2018/0436

06/03/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

COM/2018/0895

COD/2019/0001

12/03/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM/2019/0003
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0040

13/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

COM/2019/0088

COD/2019/0017

11/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

SWD/2019/0010 SEC/2019/0020 COM/2019/0038 SWD/2019/0011

COD/2019/0027

07/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

COM/2019/0055

COD/2019/0019

08/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

COM/2019/0053

COD/2019/0030

08/02/2019

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie

COM/2019/0065
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19