Afdrukken als pdf  |  Pagina doormailen

Agenda

Laden EU-kalender

Laatste nieuws

 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: ou...

  On 10 October 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, had a Brussels-based meeting with Antonio Tajani, President of the European Parliament. They discussed the future of the EU, cooperation with the Eastern Partnership countries, and the most important aspects of energy, economy and security policy. “Currently the EU is facing serious challenges. Our fundamental interest lies in furthe

  Meer
 • Commissioner Bulc visits the Cyprus House of Re...

  The Committee on Foreign and European Affairs and the Committee on Transport, Communications and Works of the Cyprus House of Representatives had a joint meeting with the EU Commissioner on Transport Mrs. Violeta Bulc on the 10th October 2017. During the meeting, Mrs. Bulc briefly presented the state of play with regard to the matters falling within her competence such as the reduction of CO2 emis

  Meer
 • Commissioners Bulc and King visit the Hungarian...

  Violeta Bulc, Commissioner responsible for Mobility and Transport and Julian King, Commissioner for Security Union held exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Economics on their meetings of 21 and 23 September 2017 respectively. In her exposé, Commissioner Bulc presented the key objectives of the Mobility Package focusing on digitalisat

  Meer
 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Meer

Documenten
Dynamische databases

Adviezen van parlementen over ontwerpen van EU-wetgeving. Toegang tot relevante EU-documenten en documenten van nationale parlementen die daarop betrekking hebben.
Door de database bladeren

Nationale parlementen
en het Europees Parlement

Het toezicht van parlementen op hun regeringen inzake de Europese Unie en hun rol in het EU-beslissingsproces.

Meer

Over IPEX
Contact met IPEX

Meer over IPEX en relevante documenten over interparlementaire samenwerking in Europa.

Meer

EU Speakers
Conferentie EU-parlementsvoorzitters

Lees meer over de coördinatie van interparlementaire werkzaamheden.
Meer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0144

20/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

COD/2017/0145

23/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0163

26/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

COM/2017/0385

COD/2017/0143

27/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0219

14/11/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

COM/2017/0481
Alle aflopende termijnen weergeven

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0247

11/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

COM/2017/0565

COD/2017/0242

16/10/2017

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië

COM/2017/0559 SWD/2017/0321

COD/2017/0237

16/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

SWD/2017/0317 COM/2017/0548 SWD/2017/0318

COD/2017/0226

16/10/2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ

SWD/2017/0298 COM/2017/0489 SWD/2017/0299

COD/2017/0225

16/10/2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

SWD/2017/0501 SWD/2017/0502 COM/2017/0477 SWD/2017/0500
Nieuwe procedures met een termijn

Wij werken samen met: :

Contact | Sociale netwerken Bookmark and Share | Juridische kennisgeving | v1.19