Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Finnish Grand Committee requires further clarif...

  The Grand Committee of the Eduskunta requires that the Government provide further clarification on the proposals for directives establishing a common corporate tax base for the EU. If adopted, the directives would significantly affect the structure of Finnish corporate taxation, tax revenues and ultimately affect the core constitutional powers of the Eduskunta. The so-called CCTB and CCCTB direct

  Więcej
 • Lithuanian Committee on Foreign Affairs: offeri...

  At its meeting of 7 December 2016, the Committee on Foreign Affairs discussed the 2016 Communication on EU Enlargement Policy published by the European Commission on 9 November 2016; the accompanying progress reports on the countries seeking EU membership (Albania, Bosnia and Hercegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, and Turkey) and the position of the Ministr

  Więcej
 • Commissioners Navracsics and Jourová visit the ...

  Commissioner responsible for Education, Culture, Youth and Sport, Mr Tibor Navracsics held the regular exchange of views with the Committee on European Affairs of the Hungarian National Assembly on 28 November 2016. Mr Navracsics presented the main priorities of the Commission Work Programme 2017 with focus on the new initiatives in the field of education and culture. Special emphasis was made on

  Więcej
 • Public hearing of the German Bundestag’s Commit...

  On 28 November 2016, the German Bundestag’s Committee on the Affairs of the European Union held a public hearing on the European Fund for Strategic Investments (EFSI). One year after EFSI took up its work, experts took stock and reached a mostly positive initial assessment. The representative of the European Investment Bank (EIB), Marjut Santoni, emphasised that EFSI, as a market-oriented instrume

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0381

27/01/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

SWD/2016/0415 SWD/2016/0409 SWD/2016/0414 COM/2016/0765 SWD/2016/0408

COD/2016/0376

27/01/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

SWD/2016/0402 SWD/2016/0401 SWD/2016/0403 SWD/2016/0405 SWD/2016/0406 SWD/2016/0404 COM/2016/0761 SWD/2016/0399

CNS/2016/0374

31/01/2017

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

COM/2016/0758 SWD/2016/0393 SWD/2016/0392

CNS/2016/0370

06/02/2017

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

SWD/2016/0382 SWD/2016/0379 COM/2016/0757

CNS/2016/0371

06/02/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

COM/2016/0755
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0007

20/01/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

COM/2017/0014 SWD/2017/0012

COD/2016/0404

23/01/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

SWD/2016/0463 COM/2016/0822 SWD/2016/0462

COD/2016/0403

23/01/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

SWD/2016/0442 SWD/2016/0439 COM/2016/0824

COD/2017/0004

24/01/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

SWD/2017/0008 COM/2017/0011 SWD/2017/0007

COD/2016/0402

23/01/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

SWD/2016/0438 SWD/2016/0437 COM/2016/0823
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19