Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • IPEX and COSAC to move closer

  In the Conclusions of the LVIII COSAC, which took place in Tallinn, 27 and 28 November, national politicians are encouraging "the COSAC Secretariat and the IPEX Board to cooperate towards increasing the interconnection between the COSAC website and the IPEX platform" and to look for ways of a future integration of the two. This development comes as a result of a letter sent by Mr. Toomas Vitsut, C

  Więcej
 • COSAC: Politicians of national parliaments cons...

  At the discussion in Tallinn today, the politicians of the parliaments of the European Union Member States and the European Parliament found that it was necessary to cooperate in ensuring security and preventing illegal migration. The European Commissioner for the Security Union Julian King mentioned the establishment of a common security union, prevention of terrorism and radicalisation, cyber se

  Więcej
 • COSAC: Representatives of parliaments discussed...

  Representatives of the national parliaments of the European Union member states and the European Parliament discussed the future of the European Union, the role of parliaments, and the issues relating to the digital sphere today in Tallinn. The debate focused on the impact of Brexit on the future of the EU. Opening the meeting, President of the Riigikogu (Parliament of Estonia) Eiki Nestor said th

  Więcej
 • 19th German Bundestag establishes committees

  On 24 September 2017, the 19th German Bundestag was elected. The Bundestag has 707 Members, divided into six parliamentary groups and two independent Members. At its 2nd sitting on 21st November 2017, the German Bundestag passed a resolution to establish a Main Committee, a Petitions Committee and a Committee for the Scrutiny of Elections, Immunity and the Rules of Procedure. The Main Committee en

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0232

13/12/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

SWD/2017/0313 COM/2017/0538

COD/2017/0245

20/12/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

COM/2017/0571

COD/2015/0288

26/12/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość.

SWD/2017/0354 COM/2017/0637 COM/2015/0635

COD/2017/0231

05/01/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

COM/2017/0537

COD/2017/0294

11/01/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

COM/2017/0660 SWD/2017/0368
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0334

08/12/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

COM/2017/0825

APP/2017/0333

08/12/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

COM/2017/0827

COD/2017/0336

07/12/2017

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

COM/2017/0826

COD/2017/0329

08/12/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

COM/2017/0742

COD/2017/0309

12/12/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

COM/2017/0772
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19