Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • German Bundestag on Brexit negotiation framework

  The German Bundestag has adopted a decision on the delivery of a government policy statement by the Federal Chancellor on the extraordinary meeting of the European Council concerning the framework of the withdrawal negotiations on Brexit (read decision here) Source: The German Bundestag

  Więcej
 • European Commission President Juncker holds a s...

  On Thursday, May 11th 2017, Jean Claude Juncker, the President of the European Commission, spoke in the joint plenary session of the Parliament (The Chamber of Deputies and Senate), Romanian Government and Diplomatic Corps, underlining 60 years since signing the Treaty of Rome- officially the Treaty establishing the European Economic Community and 10 years since Romania joined the great European f

  Więcej
 • Commissioner Navracsics visits the Hungarian Na...

  Mr Tibor Navracsics, Commissioner responsible for Education, Culture, Youth and Sport held an exchange of views with the members of the Committee on European Affairs (hereinafter called the Committee) on its meeting of 8 May 2017. The Commissioner during his fourth meeting with the Committee since the taking up of his duties, presented the key actual issues belonging to his portfolio and also touc

  Więcej
 • Follow-up of the Riksdag's application of the p...

  The Committee on the Constitution monitors the Riksdag’s application of the principle of subsidiarity and reports its observations to the Chamber on a yearly basis. Since the entry into force of the Lisbon Treaty until 2015 the Riksdag has examined a total of 522 draft legislative proposal, submitted 46 reasoned opinions, hence objecting to just below 9 per cent of all draft proposals. In its late

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0068

26/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

COM/2017/0150

COD/2016/0407

30/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

COM/2016/0881

COD/2016/0408

30/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1987/2006

COM/2016/0882

COD/2016/0409

30/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE

COM/2016/0883

COD/2017/0063

19/06/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

COM/2017/0142 SWD/2017/0116 SWD/2017/0115 SWD/2017/0114
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0087

23/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określające warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

COM/2017/0257 SWD/2017/0216 SWD/2017/0217 SWD/2017/0215

COD/2017/0085

23/05/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE

COM/2017/0253 SWD/2017/0202 SWD/2017/0203

COD/2017/0068

23/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

COM/2017/0150

COD/2017/0063

23/05/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

COM/2017/0142 SWD/2017/0116 SWD/2017/0115 SWD/2017/0114

COD/2017/0060

10/05/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych

COM/2017/0136
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19