Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Maltese Parliament: New Legislature

  The 13th Legislature of the Maltese Parliament held its first Sitting last Saturday following the general election held in Malta on Saturday, 3 June 2017, in which the Labour Party (Partit Laburista) retained a parliamentary majority. During the sitting, the House of Representatives unanimously agreed to elect Honourable Angelo FARRUGIA as Speaker, thus maintaining his post from the previous legis

  Więcej
 • Cyprus House of Representatives conference on "...

  On 22 June 2017, the Cyprus House of Representatives organised a Conference entitled "The Fourth Industrial Revolution: Perspectives and Risks". Academics, scientists and researchers from Cyprus and Greece delivered speeches and presentations on the various topics of the Conference. The President of the House of Representatives, Mr. Demetris Syllouris, aimed to initiate a dialogue with relevant bo

  Więcej
 • Commissioner Stylianides visits Cyprus House of...

  The President of the House of Representatives, Mr. Demetris Syllouris, received on Friday, 16 June 2017, the Commissioner of the European Union (EU) for Humanitarian Aid and Crisis Management, Mr. Christos Stylianides. During their meeting, Messrs Syllouris and Stylianides exchanged views on current issues and challenges facing the EU, such as Brexit and the White Paper on the Future of Europe. Th

  Więcej
 • Lithuanian Seimas adopts a Resolution on the Un...

  With 101 votes in favour to none against and 3 abstentions, the Seimas adopted a Resolution on the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union. The Resolution underlines that the unity of Member States of the European Union (EU) in the negotiations with the United Kingdom (UK) provides the only adequate and necessary guarantee for ensuring the interests of the EU and its citizens and the i

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0085

28/06/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE

COM/2017/0253 SWD/2017/0202 SWD/2017/0203

COD/2017/0087

18/07/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określające warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

COM/2017/0257 SWD/2017/0216 SWD/2017/0217 SWD/2017/0215

COD/2017/0090

19/07/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

SWD/2017/0149 COM/2017/0208 SWD/2017/0148

COD/2017/0086

27/07/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

SWD/2017/0211 COM/2017/0256 SWD/2017/0212 SWD/2017/0213 SWD/2017/0214

COD/2017/0102

01/09/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0134

22/06/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003

COM/2017/0329

CNS/2017/0127

14/06/2017

Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE

COM/2017/0297

COD/2017/0116

27/06/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylające rozporządzenie (WE) nr 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0125

27/06/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

SWD/2017/0228 COM/2017/0294

COD/2017/0113

27/06/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

SWD/2017/0198 SWD/2017/0199 SWD/2017/0196 SWD/2017/0197 COM/2017/0282
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19