Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • 60 years of the Treaties of Rome

  A debate was held in the German Bundestag on 23 March 2017 on 60 years of the Treaties of Rome. Representatives from all parliamentary groups hailed the European Union as a peace project and a community of shared values. Today, however, the EU faces huge challenges, in the form of terrorism, international crises and the rise of nationalist movements, among other things. Many speakers spoke positiv

  Więcej
 • EU’s future and security discussed in the Seima...

  Gediminas Kirkilas, Deputy Speaker of the Seimas and Chair of the Committee on European Affairs, underlined that instead of rushing into drastic reforms, we should jointly search for new ways to enhance Europe’s resilience. “A transformation and evolution of the European Union need not be feared. After all, it was due to the EU’s evolution that we became members of the EU,” said Mr Kirkilas and no

  Więcej
 • Lithuanian Seimas Speaker: the issue of the Ast...

  On 3 March 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, met with Valdis Dombrovskis, Vice-President of the European Commission for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. It was stressed during the meeting that security of the Astravyets nuclear power plant was an issue of concern to the whole European Union rather th

  Więcej
 • EP President Tajani visits National Assembly of...

  On Friday 3 March 2017, the National Assembly of the Republic of Slovenia will host a working visit by the President of the European Parliament Antonio Tajani and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker. The visit at the highest parliamentary level represents the strengthening of political alliances in the future development of the European Union, and offers an opportunity to

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0394

27/03/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylająca dyrektywę Rady 91/692/EWG

COM/2016/0789

COD/2017/0013

29/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2016/0365

30/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365

SWD/2016/0368 COM/2016/0856 SWD/2016/0369

COD/2016/0414

31/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

COM/2016/0826

COD/2017/0017

03/04/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0060

23/03/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych

COM/2017/0136

COD/2017/0048

27/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

COM/2017/0114 SWD/2017/0099 SWD/2017/0098

COD/2017/0017

27/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031

COD/2017/0015

27/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy

SWD/2017/0026 COM/2017/0047 SWD/2017/0027

COD/2017/0013

20/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19