Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: ou...

  On 10 October 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, had a Brussels-based meeting with Antonio Tajani, President of the European Parliament. They discussed the future of the EU, cooperation with the Eastern Partnership countries, and the most important aspects of energy, economy and security policy. “Currently the EU is facing serious challenges. Our fundamental interest lies in furthe

  Więcej
 • Commissioner Bulc visits the Cyprus House of Re...

  The Committee on Foreign and European Affairs and the Committee on Transport, Communications and Works of the Cyprus House of Representatives had a joint meeting with the EU Commissioner on Transport Mrs. Violeta Bulc on the 10th October 2017. During the meeting, Mrs. Bulc briefly presented the state of play with regard to the matters falling within her competence such as the reduction of CO2 emis

  Więcej
 • Commissioners Bulc and King visit the Hungarian...

  Violeta Bulc, Commissioner responsible for Mobility and Transport and Julian King, Commissioner for Security Union held exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Economics on their meetings of 21 and 23 September 2017 respectively. In her exposé, Commissioner Bulc presented the key objectives of the Mobility Package focusing on digitalisat

  Więcej
 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0144

20/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

COD/2017/0145

23/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylające rozporządzenie (UE) 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0163

26/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020)

COM/2017/0385

COD/2017/0143

27/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0219

14/11/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

COM/2017/0481
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0247

11/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna”

COM/2017/0565

COD/2017/0242

16/10/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

COM/2017/0559 SWD/2017/0321

COD/2017/0237

16/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

SWD/2017/0317 COM/2017/0548 SWD/2017/0318

COD/2017/0226

16/10/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW

SWD/2017/0298 COM/2017/0489 SWD/2017/0299

COD/2017/0225

16/10/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”)

SWD/2017/0501 SWD/2017/0502 COM/2017/0477 SWD/2017/0500
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19