Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Young Parliamentarians Forum, 4th edition, Pari...

  The 4th edition of the Young Parliamentarians Forum (YPF) will be hosted by the Assemblée Nationale Française/French Parliament, in Paris, on the 18th and 19th of September 2018. As a co-host of the YPF, alongside the Assemblée Nationale, EU40 has received the full support of the French Government on behalf of Mr.Emmanuel Macron, President of the French Republic, in order to guarantee a successful

  Więcej
 • Task Force on Subsidiarity and Proportionality:...

  On 10 July the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and 'Doing Less, More Efficiently', chaired by First Vice-President Timmermans, presented its final report and handed it over to Commission President Jean-Claude Juncker who established the Task Force in November 2017. It had the mandate to work on three questions: How to better apply subsidiarity and proportionality principles within the

  Więcej
 • French Senate contribution to "subsidiarity and...

  The French Senate published its contribution to the European Commission's "subsidiarity and proportionality" working group. The documents can be found here Source: The French Senate

  Więcej
 • MEP, Bundestag study on 'Europeanisation' of Na...

  A study titled 'Europeanisation' of National Parliaments in European Union Member States: Experiences and Best Practices has been commissioned and published by Reinhard Bütikofer, German Member of the European Parliament. Authors are Katrin Auel and Christine Neuhold. The study has been presented in the European House in Berlin in the framework of a discussion with the Chair of the Committee of Eu

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0139

03/09/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylające dyrektywę 2010/65/UE

SWD/2018/0182 SWD/2018/0181 COM/2018/0278

COD/2018/0205

03/09/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

COM/2018/0381

COD/2018/0138

03/09/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

SWD/2018/0178 SWD/2018/0179 COM/2018/0277

COD/2018/0202

06/09/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

COM/2018/0380

COD/2018/0206

06/09/2018

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: […] […]

COM/2018/0382 SWD/2018/0289
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0299

08/08/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2018/0568

COD/2018/0298

08/08/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2018/0567

COD/2018/0265

03/07/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

COM/2018/0498

COD/2018/0243

18/07/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

SWD/2018/0337 COM/2018/0460

COD/2018/0210

19/07/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

COM/2018/0390 SWD/2018/0295
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19