Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Frans Timmermans, First Vice President of the E...

  First Vice President of the European Commission, Frans Timmermans, who was on an official visit to Bucharest on Thursday, 20 April 2017, has had meetings with the Senate's Chairman, Calin Popescu-Tariceanu and with the Speaker of the Chamber of Deputies, Liviu Dragnea. The agenda of the visit also included meetings with members of the juridical committees and the committees for EU affairs of the R

  Więcej
 • Commissioner Thyssen in the Belgian Federal Par...

  On April 20th 2017, the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs, the Finance Committee and the Social Affairs Committee of the Belgian House of Representatives heard Commissioner Marianne Thyssen on the European Semester and its social aspects. The Commissioner announced the publication, next week, of the package on a European Pillar of Social Rights. During this hearing, Mrs Thysse

  Więcej
 • Seimas Committee on European Affairs: Brexit wa...

  On 7 April 2017, the Seimas Committee on European Affairs, the Seimas Committee on Foreign Affairs, and the European Information Office of the Information and Communication Department of the Office of the Seimas held a conference–discussion titled BREXIT: what it means for Lithuania and the European Union. The focus of the discussion was the impact of the UK’s withdrawal from the EU (Brexit) on th

  Więcej
 • Bundestag debate on UK application to exit from...

  On 30 March 2017, following the announcement by the British prime minister of the UK’s intention to withdraw from the EU, the German Bundestag held a debate on the negotiations which are now on the agenda. Speakers from all parties stressed the shared interest in continued close relations based on trust between the EU and the United Kingdom. It was felt that, while the negotiations ought to be con

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0400

03/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

COM/2016/0799

COD/2016/0399

09/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

COM/2016/0798

COD/2016/0412

09/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

SWD/2016/0468 COM/2016/0819 SWD/2016/0469

COD/2016/0380

09/05/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM/2016/0864

COD/2017/0048

10/05/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

COM/2017/0114 SWD/2017/0099 SWD/2017/0098
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0068

21/04/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

COM/2017/0150

COD/2017/0063

24/04/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

COM/2017/0142 SWD/2017/0116 SWD/2017/0115 SWD/2017/0114

COD/2017/0060

11/04/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych

COM/2017/0136

COD/2017/0048

21/04/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

COM/2017/0114 SWD/2017/0099 SWD/2017/0098

COD/2017/0017

24/04/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19