Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Luxembourg Chamber of Deputies, new IPEX Board ...

  The Luxembourg Chamber of Deputies has officially taken over the Chairmanship of the IPEX Board form the Italian Senate and Chamber of Deputies, at the end of the Conference of Speakers of the European Union Parliaments. According to the IPEX Guidelines, the one-year mandate of the IPEX Chair spans the periode between two consecutive EUSC meetings, following a rotating principle, based of the seco

  Więcej
 • Hearing at the German Bundestag on the proposal...

  On 11 May 2016, the Committee on Legal Affairs and Consumer Protection held a public hearing on two proposals made by the European Commission to regulate online sales. The Commission had already presented the proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (COM(2015)634 final) and for a Directive of t

  Więcej
 • Exchange of views with EP rapporteur on ETS System

  The new regulations of the EU Emissions Trading System (ETS) were debated at a meeting of Austrian Parliamentarians and the competent rapporteur of the European Parliament‘s ITRE-Committee, Frederick Federley, on May12. He informed the Austrian Parliament that he would like to present a first draft in its meeting on May 23. This setting of an interparliamentary meeting took place in the Austrian P

  Więcej
 • Austrian Federal Council's EU Committee debates...

  The Energy Union and the Free Trade Agreement with Canada (CETA ) were debated during the last meeting of the Federal Council's EU Committee on May 11. CETA debate was adjourned in order to continue the debate after the clarification of legal issues inter alia by expert opinion of the Legal, Legislative and Research Services of the Austrian Parliament. After the debate about the communication on t

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0110

09/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

COM/2016/0202

COD/2016/0107

15/06/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

COM/2016/0198 SWD/2016/0118 SWD/2016/0117

COD/2016/0105

28/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

SWD/2016/0115 SWD/2016/0116 COM/2016/0196

COD/2016/0106

28/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

SWD/2016/0114 COM/2016/0194

COD/2016/0142

29/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego)

COM/2016/0290
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0145

24/05/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określające parametry statków rybackich (wersja przekształcona)

COM/2016/0273

COD/2016/0130

20/05/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

COM/2016/0248 SWD/2016/0152 SWD/2016/0153

COD/2016/0142

13/05/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego)

COM/2016/0290

COD/2016/0107

27/05/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

COM/2016/0198 SWD/2016/0118 SWD/2016/0117

COD/2016/0110

25/05/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020

COM/2016/0202
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19