Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • EP INTA Chair visits Austrian Parliament

  Bernd Lange, Chairman of the INTA Committee (International Trade) of the European Parliament, visited Vienna on 8 June to meet with members of the National and Federal Councils. The purpose of this meeting was to discuss current affairs regarding international trade that might play a role in the future, as the Austrian Parliament is going assume the presidency of the Council of the European Union

  Więcej
 • Cyprus House of Representatives, Committee on A...

  At its meeting on 12th June 2018, the Committee on Agriculture and Natural Resources of the House of Representatives of Cyprus held a discussion on the new developments regarding the Common Agricultural Policy after 2020 in the presence of the Director of Strategy, Simplification and Policy Analysis, Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European Commission, as well as t

  Więcej
 • Brexit negotiator Michel Barnier visits the Hun...

  Michel Barnier, the European Chief Negotiator for Brexit visited the Hungarian National Assembly on 4 June 2018 for the second time and held exchange of views with the representatives of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on European Affairs. In his introductory speech, Mr. Barnier emphasized the transparency of the exit negotiations and reminded that all relevant documents were ma

  Więcej
 • EESC visit to Romanian Chamber of Deputies CEA

  On June 5th, 2018, the Chairman of the Committee on European Affairs of the Romanian Chamber of Deputies, Angel Tîlvăr received at the Palace of the Parliament the visit of a delegation of the European Economic and Social Committee led by Ms Isabel Caño Aguilar, Vice-president of the EESC in charge of Communication. The delegation was accompanied by Mr Cristian Pîrvulescu, member of the EESC from

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0088

27/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporz

COM/2018/0179 SWD/2018/0097

COD/2018/0112

29/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

COM/2018/0238 SWD/2018/0138 SWD/2018/0139

APP/2018/0132

02/07/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

COM/2018/0327 COM/2018/0322

CNS/2018/0135

02/07/2018

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

COM/2018/0325 SWD/2018/0172

COD/2018/0090

10/07/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta

COM/2018/0185
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0194

15/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)

SWD/2018/0281 COM/2018/0369

COD/2018/0205

08/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

COM/2018/0381

COD/2018/0206

12/06/2018

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: […] […]

COM/2018/0382 SWD/2018/0289

COD/2018/0199

16/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

COM/2018/0374

COD/2018/0202

12/06/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

COM/2018/0380
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19