Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Public hearing of the German Bundestag’s Commit...

  On 28 November 2016, the German Bundestag’s Committee on the Affairs of the European Union held a public hearing on the European Fund for Strategic Investments (EFSI). One year after EFSI took up its work, experts took stock and reached a mostly positive initial assessment. The representative of the European Investment Bank (EIB), Marjut Santoni, emphasised that EFSI, as a market-oriented instrume

  Więcej
 • Gediminas Kirkilas re-elected as Chair of the S...

  Gediminas Kirkilas from the Lithuanian Social Democratic Party Political Group was elected as Chair of the Seimas Committee on European Affairs. Mr Kirkilas held this office during the previous legislative period of the Seimas in 2012–2016. Mr Kirkilas believes that “since the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009, the influence of the European Parliament and, accordingly, the role of nati

  Więcej
 • Italian Senate: reasoned Opinion on Reception S...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the directive proposal on standards for the reception of applicants for international protection (COM(2016) 465). The document includes a reasoned opinion lamenting a specific violation of the subsidiarity principle. The opinion points out that the set of legislative documents (directives, regulations and

  Więcej
 • Italian Senate: Resolution adopted on Endocrine...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Health Committee issued a resolution on endocrine disruptors. The document contains an opinion on the Communication on endocrine disruptors (COM(2016) 350) as well as on the draft Commission acts setting out scientific criteria for defining

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0286

12/12/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

COM/2016/0591

COD/2016/0288

19/12/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Wersja przekształcona)

COM/2016/0590 SWD/2016/0313 SWD/2016/0303 SWD/2016/0304 SWD/2016/0305

COD/2016/0281

19/12/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

COM/2016/0586

COD/2016/0325

20/12/2016

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich

SWD/2016/0331 COM/2016/0662 SWD/2016/0332

CNS/2016/0337

03/01/2017

Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych

COM/2016/0685
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0381

08/12/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

SWD/2016/0415 SWD/2016/0409 SWD/2016/0414 COM/2016/0765 SWD/2016/0408

COD/2016/0376

08/12/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

SWD/2016/0402 SWD/2016/0401 SWD/2016/0403 SWD/2016/0405 SWD/2016/0406 SWD/2016/0404 COM/2016/0761 SWD/2016/0399

CNS/2016/0374

06/12/2016

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

COM/2016/0758 SWD/2016/0393 SWD/2016/0392

COD/2016/0355

08/12/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

COM/2016/0709

CNS/2016/0338

07/12/2016

Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

COM/2016/0686 SWD/2016/0344 SWD/2016/0343
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19