Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • EU Commissioner Öttinger visits Austrian Parlia...

  On his Multi Annual Framework tour Commissioner Günther Öttinger, responsible for the EU Budget and Human Resources, on 12 February visited the Austrian Parliament. He met the President of the National Council and held an exchange of views with the members of the competent committees of the Federal and the National Councils. The debate focused on the impact of Brexit on the EU’s future budget afte

  Więcej
 • 2nd IPEX Users Conference

  On 2 March 2018, the Swedish Riksdag will host the 2nd edition of the IPEX Users Conference. Aimed at further improving the quality of information and services provided by IPEX, the conference will bring together IPEX users from national parliaments/chambers and the permanent representatives of national parliaments to the EU, from Brussels. The Conference will be opened by H.E. Mr. Urban Ahlin, Sp

  Więcej
 • Commissioner Oettinger visits the Hungarian Nat...

  Günther Oettinger, European Commissioner responsible for Budget and Human Resources held an exchange of views with the representatives of the Committee on European Affairs and the Committee on Budget during their meeting of 2 February 2018. In his introductory speech, Commissioner Oettinger gave an overview about the main issues belonging to his portfolio. He put major emphasis on the possible bud

  Więcej
 • Review of the European activity of the Polish S...

  Review of the European activity of the Polish Sejm in January 2018 has been published in the Biuletyn OIDE. It includes, among others, information on: • 10 January 2018 plenary debate on the implementation of the Cohesion Policy operational programmes financed with the European Funds in 2014-2020, • work of the Sejm EU Affairs Committee, with opinions adopted (opinion n

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0350

05/03/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

COM/2017/0792

COD/2017/0355

06/03/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

COM/2017/0797 SWD/2017/0479 SWD/2017/0478

COD/2017/0359

09/03/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010

COM/2017/0790 SWD/2017/0481

COD/2017/0358

09/03/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE

COM/2017/0791

CNS/2017/0335

16/03/2018

Wniosek DYREKTYWA RADY ustanawiająca przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich

COM/2017/0824
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0018

12/02/2018

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

COM/2018/0051

COD/2017/0332

14/02/2018

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast)

COM/2017/0753

CNS/2018/0006

12/02/2018

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

COM/2018/0021 SWD/2018/0009 SWD/2018/0011

CNS/2018/0005

12/02/2018

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

COM/2018/0020 SWD/2018/0008 SWD/2018/0007

COD/2018/0012

12/02/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylająca dyrektywę 2000/59/WE i zmieniająca dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE

SWD/2018/0022 COM/2018/0033 SWD/2018/0021
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19