Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • French Senat political opinion on Siemens/Alsto...

  The European affairs committee of the French Senat has published a political opinion to support the proposed merger between Alstom and Siemens. The opinion can be read here Source: French Senat

  Więcej
 • Mixed reaction to the 2019 European Commission ...

  On 1 February 2019, the German Bundestag discussed the 2019 European Commission Work Programme at its plenary sitting. The Chairman of the Committee on European Union Affairs, Gunther Krichbaum, described the Commission’s actions as remarkable. He praised Commission President Jean- Claude Juncker for allowing the organisation to become more political, and for providing it with more structure. In r

  Więcej
 • The Belgian Federal Parliament receives a deleg...

  On February 5th, 2019, the Belgian Federal Parliament received a delegation from the Swedish Riksdag, led by its Speaker, Mr. Andreas Norlén. During a meeting, views were exchanged between members of the delegation and members of the Belgian Federal Advisory Committee on European Affairs on the future of the European Union and the role of the national parliaments therein. Source: the Belgian House

  Więcej
 • Italian Chamber of Deputies newsletter on EU af...

  The February issue of Camer@UE, the Italian Chamber of Deputies newsletter on EU affairs, is online. Source: The Italian Chamber of Deputies

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0432

28/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

COM/2018/0892

COD/2018/0434

06/03/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

COM/2018/0894

COD/2018/0433

06/03/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

COM/2018/0893

COD/2018/0436

06/03/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

COM/2018/0895

COD/2019/0001

12/03/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM/2019/0003
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0040

13/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

COM/2019/0088

COD/2019/0017

11/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

SWD/2019/0010 SEC/2019/0020 COM/2019/0038 SWD/2019/0011

COD/2019/0027

07/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

COM/2019/0055

COD/2019/0019

08/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

COM/2019/0053

COD/2019/0030

08/02/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

COM/2019/0065
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19