Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Lithuanian Seimas on CETA and TTIP

  On 21 September 2016, the Committee on Foreign Affairs of the Seimas of the Republic of Lithuania approved the statements on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). On TTIP, the Committee stressed the role of the TTIP in enhancing transatlantic partnership and in facilitating the establishment of standards, n

  Więcej
 • Commissioner Malmström in Belgian Federal Parli...

  On 20 September 2016, Mrs Cecilia Malmström, EU-Commissioner for Trade, was received by the Foreign Affairs Committee of the Belgian House of Representatives. The members of the Federal Advisory Committee on European Affairs were also invited to this meeting. In her speech, Mrs Malmström stressed that, although substantial progress has been made, the TTIP negotiations are far from over. On CETA, s

  Więcej
 • Public Hearing of the Committee on Economic Aff...

  On 5 September 2016, the German Bundestag’s Committee on Economic Affairs and Energy held a hearing of experts on CETA. The first part of the hearing examined issues of constitutional and EU law, while the second part looked at the content of the CETA agreement. There was significant public interest in the hearing, reflecting the controversial discussion that has been going on in Germany in politi

  Więcej
 • Extraordinary informal summit of Speakers of Pa...

  The Chancellery of the National Council of the Slovak Republic is preparing an extraordinary informal summit of Speakers of Parliaments of the EU "Bratislava Parliamentary Summit" on 6 - 7 October 2016. The Bratislava Parliamentary Summit, under the motto "Let's get to know each other better", was initiated by Mr. Andrej Danko, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, who also wants

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0131

29/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 439/2010

COM/2016/0271

APP/2016/0204

03/10/2016

Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

COM/2016/0442

CNS/2016/0190

03/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

SWD/2016/0207 SWD/2016/0208 COM/2016/0411

CNS/2016/0209

13/10/2016

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

COM/2016/0452

COD/2016/0221

17/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

SWD/2016/0229 COM/2016/0461 SWD/2016/0228
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0276

19/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

SWD/2016/0297 SWD/2016/0298 COM/2016/0597

COD/2016/0265

21/09/2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2018-2020

SWD/2016/0287 SWD/2016/0288 COM/2016/0557

COD/2016/0236

13/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

COM/2016/0491 SWD/2016/0261 SWD/2016/0259

COD/2016/0259

13/09/2016

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

COM/2016/0543

COD/2016/0261

26/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych

COM/2016/0547
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19