Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • EP LIBE ICM on "Fundamental rights aspects of R...

  The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, with the support of the Directorate for relations with National Parliaments, is organising an Interparliamentary Committee meeting (ICM) on "Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism". The meeting is scheduled for Thursday, 18 October 2018, from 14.30 to 18.00, in the European Parliament premises in Brussels.

  Więcej
 • Young Parliamentarians Forum, 5th edition, Vien...

  EU40 is happy to announce that the next Young Parliamentarians Forum (YPF) will be taking place in Vienna on 23 November 2018. Upon invitation by JungeIndustrie.at (Austrian Young Chamber of Commerce) and in the context of the current Austrian Council Presidency, the Young Parliamentarians Forum (YPF) is looking forward to exchanging ideas with young representatives of the vibrant Austrian economi

  Więcej
 • EP Rapporteur Enrique Calvet Chambon informs th...

  Enrique Calvet Chambon, rapporteur and member of the European Parliament, visited Vienna on 14 September to meet with members of the Austrian National and Federal Council. The purpose of this meeting was to inform the representatives about the state of negotiations on the European Commission’s proposal for a Directive on Transparent and Predictable Working Conditions. The draft directive should be

  Więcej
 • Michel Barnier visits the Romanian Chamber of D...

  On 2nd October 2018, Mr Liviu Dragnea, the Speaker of the Romanian Chamber of Deputies, met with Mr Michel Barnier, Chief Negotiator of the European Union for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. In the context in which United Kingdom’s withdrawal will take place during the Romanian Presidency of the Council of the European Union, the discussion between the Chief Negotiato

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0204

22/10/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów)

SWD/2018/0286 SWD/2018/0287 COM/2018/0379

COD/2018/0298

29/10/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2018/0567

COD/2018/0299

29/10/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2018/0568

COD/2018/0322

05/11/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

COM/2018/0614

COD/2018/0332

13/11/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

COM/2018/0639 SWD/2018/0406
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0331

17/10/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu, w dniach 19–20 września 2018 r.

SWD/2018/0409 COM/2018/0640 SWD/2018/0408

COD/2018/0332

18/10/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

COM/2018/0639 SWD/2018/0406

COD/2018/0336

21/09/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 września 2018 r.

COM/2018/0636

COD/2018/0329

17/10/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona) Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 września 2018 r.

COM/2018/0634

COD/2018/0328

19/10/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r.

SWD/2018/0404 COM/2018/0630 SWD/2018/0403 COM/2018/0636
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19