Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF ITALIAN UNDER SE...

  On 11 July 2019, the hearing of the Italian Under Secretary of State for Agriculture, Food and Forestry Policies, Franco Manzato, was held in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on Agriculture and European Union Policies. During the hearing, which took place at the Chamber of Deputies premises, the Under Secretary gave a statement on the upcoming Agriculture and Fisheries Coun

  Mer
 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF THE FOREIGN AFFA...

  On 9 July 2019, the hearing of the Minister for Foreign Affairs, Mr Moavero Milanesi, was held in the Italian Parliament. Mr Moavero Milanesi updated MPs about the outcome of the special European Council meeting, which was held between 30 june and 2 july. The hearing took place at the Chamber of Deputies premises in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on European Union Policie

  Mer
 • ITALIAN CHAMBER OF DEPUTIES APPROVES FINAL DOCU...

  On 10 July 2019 the Committee on European Union Policies of the Italian Chamber of Deputies ended the scrutiny of the EU communication on “Better regulation: taking stock and sustaining our commitment” (COM(2019)178), issuing a final document. Source: Italian Chamber of Deputies

  Mer
 • The Standing Committee on Agriculture and Natur...

  At its meeting on 2nd July 2019, the Standing Committee on Agriculture and Natural Resources of the House of Representatives of Cyprus continued its discussion on the new developments regarding the Common Agricultural Policy after 2020 in the presence of the Minister of Agriculture, Rural Development and Environment of Cyprus. Source: The House of Representatives of Cyprus

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0101

12/09/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

COM/2019/0208

COD/2019/0151

07/10/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0152

07/10/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0152

18/07/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330

COD/2019/0151

18/07/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0101

08/07/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

COM/2019/0208

CNS/2019/0096

28/06/2019

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

COM/2019/0192

COD/2019/0070

28/06/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

COM/2019/0125
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Sociala nätverk Bookmark and Share | Rättsligt meddelande | v2.1