Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • Italian Parliament: Prime Minister's Statement ...

  On 19 March 2019, the Italian Prime Minister, Giuseppe Conte, gave a statement to the Parliament on the upcoming European Council, to be held on 21 and 22 March. A debate took place and resolutions were approved in both Houses of Parliament. At the Chamber of Deputies, resolution n. 6–00055 (Scerra, Giglio Vigna) was approved whereas three further were rejected (6-00057, Del Rio; 6-00059, Fornaro;

  Mer
 • Commissioner Cañete visits the Hungarian Nation...

  Mr Miguel Arias Cañete, Commissioner responsible for Climate Action and Energy held exchange of views with the members of the Committees on European Affairs, Economics and on Sustainable Development of the Hungarian National Assembly on 14 March 2019. Besides giving essential information on the state of play of the current issues of his portfolio, Commissioner Cañete provided overview about the Eu

  Mer
 • Romanian Parliament ratified the protocol for t...

  On 27th February 2019, the Chamber of Deputies unanimously adopted the draft law on the ratification of the protocol for the accession of the Republic of North Macedonia to the NATO, forwarding it to the Senate for adoption as decisional Chamber. On 13th March 2019, the Senate of the Romanian Parliament ratified by unanimity the protocol for the accession of the Republic of North Macedonia in the

  Mer
 • Austria prepares for unregulated Brexit - Visit...

  Mr Michel Barnier, the European Commission's chief negotiator on Brexit, visited Vienna on 28 February to discuss the current state of the Brexit with members of the Austrian Parliament. Mr. Barnier recapitulated the different stages of the Brexit negotiations, the progress achieved so far, as well as the different scenarios for the United Kingdom to leave the EU. In his introductory presentation,

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0009

27/03/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

COM/2019/0048

COD/2019/0030

28/03/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

COM/2019/0065

COD/2019/0019

28/03/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

COM/2019/0053

COD/2019/0017

02/04/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

SWD/2019/0010 SEC/2019/0020 COM/2019/0038 SWD/2019/0011

COD/2019/0027

04/04/2019

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

COM/2019/0055
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2008/0183

22/01/2018

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agriculturalpolicy and Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) as regards food distribution to the most deprived persons in the Community.  This document is subject to subsidiarity check. Deadline: 15 November 2010  Comments from the European Commission concerning opinions from national parliaments

COM/2008/0563FIN COM/2011/0634 COM/2010/0486FIN COM/2012/0034 SEC/2008/2437FIN

COD/2008/0255

25/09/2017

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending, as regards information to the general public on medicinal products for human use subject to medical prescription, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency

SEC/2008/2667FIN COM/2012/0049 COM/2011/0632 COM/2008/0662FIN

COD/2008/0256

24/04/2018

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending, as regards information to the general public on medicinal products subject to medical prescription, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use

SEC/2008/2667FIN COM/2012/0048 COM/2008/0663FIN COM/2011/0633

COD/2010/0312

17/01/2018

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of an evaluation mechanism to verify application of the Schengen acquis. This document is subject to subsidiarity check. Deadline: 11 Januari 2011

COM/2010/0624FIN COM/2011/0559
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Sociala nätverk Bookmark and Share | Rättsligt meddelande | v1.19