Evenimente viitoare

Calendarul UE se încarcă

Ultimele noutăţi

 • Finland’s Committee for the Future heard AI pro...

  The Committee for the Future is preparing a statement on EU's strategic foresight. As part of related hearings, the committee was probably the first committee in the world to hear artificial intelligence called GPT-3. For the meeting, committee experts had created two different “personalities" of artificial intelligence, Muskie and Saara. “I think I am speaking on behalf of the whole committee tha

  Mai mult
 • French Senat: EAC has adopted a political opini...

  EAC has adopted a political opinion on online disinformation and attacks on electoral processes, available here (FR)  (EN)

  Mai mult
 • French Senat: EAC has adopted a political opini...

  EAC has adopted a political opinion on the rule of law in the European Union, available here (FR) (EN) (Mai mult

 • Belgian House of Representatives presents its E...

  The priorities of the Belgian House of Representatives in accordance with the Commission Work Programme 2021 are available. The list can be found here. Source: The Belgian House of Representatives

  Mai mult

Documente
Baze de date dinamice

Există un drept de veto al parlamentelor naţionale împotriva proiectelor legislative ale UE? Vreţi să aflaţi mai multe despre documentele relevante ale instituţiilor UE şi răspunsuri?
Căutare în baza de date

Parlamente naţionale
şi Parlamentul European

De ce şi ce parlamente naţionale au un cuvânt de spus privind proiectele legislative ale UE şi cum lucrează acestea? Care este rolul Parlamentului European?
Mai mult

Despre IPEX
Conectare la IPEX

Punerea în contact a persoanelor care tratează chestiuni UE în parlamentele naţionale cu cele din cadrul Parlamentului European se află în centrul activităţilor IPEX – pentru a asigura…
Mai mult

EU Speakers
Conferința președinților parlamentelor din UE

Obțineți informații referitoare la coordonarea activităților interparlamentare
Mai multe

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2021/0046

28/04/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

COM/2021/0096

COD/2021/0055

05/05/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

COM/2021/0108

COD/2021/0050

05/05/2021

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

COM/2021/0093 SWD/2021/0041 SWD/2021/0042 SEC/2021/0101

COD/2021/0045

19/05/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

SEC/2021/0090 SWD/2021/0028 SWD/2021/0027 COM/2021/0085 SWD/2021/0029

COD/2021/0068

19/05/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

COM/2021/0130
Vizualizarea tuturor termenelor de expirare

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2021/0068

07/04/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

COM/2021/0130

COD/2021/0071

06/04/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

COM/2021/0140

COD/2021/0055

06/04/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

COM/2021/0108

COD/2021/0050

06/04/2021

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

COM/2021/0093 SWD/2021/0041 SWD/2021/0042 SEC/2021/0101

COD/2021/0046

02/04/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

COM/2021/0096
Proceduri noi cu termen

Colaborăm cu :

Contact | Aviz juridic | v2.3