Imeachtaí atá ar na bacáin

Féilre an AE á lódáil

An nuacht is déanaí

 • EP Committees agenda 29-06 02-07 2020

  Over 10 Committees will hold meetings this week at the European Parliament, using both direct physical presence of MEPs and remote participation. Among the others LIBE on 29.06 organises an Exchange of views on the Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights, with Věra Jourová, German Presidency, FRA, Venice Commission , ENCJ and on a Draft working docu

  Tuilleadh
 • Launch of the German Bundestag’s website and Tw...

  To mark the start of Germany’s Presidency of the Council of the EU, the German Bundestag is expanding its online presence. On the website www.parleu2020.de, those who are interested can access information in German, English and French about the parliamentary activities as part of Germany’s six-month Presidency of the Council of the EU. At the same time, the

  Tuilleadh
 • Examination of the Climate and Energy Strategy ...

  The Committee on the Environment of the House of Representatives of Cyprus, at a meeting held on the 24th June 2020, examined the Climate and Energy Strategy of Cyprus 2021-2030 in the presence of the Minister of Agriculture, Rural Development and the Environment, the Minister of Transport, Communications and Works as well as representatives of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Follow

  Tuilleadh
 • EP Weekly agenda of meetings, 22-26 June 2020

  Almost all EP Committees will hold meetings this week. Among the others, on Monday 22 June BUDG will have an exchange of views with Commissioner Johannes Hahn on budget related issues, including the Negotiations on the next MFF, own resources and recovery plan. ENVI members will discuss a European strategy to accelerate the development, manufacture and deployment of vaccines against COVID-19, with

  Tuilleadh

Doiciméid
Bunachar sonraí

Faigh tuairimí ó pharlaimintí maidir le dréachtreachtaíocht an AE. Bíodh rochtain agat ar dhoiciméid ábhartha AE agus ar dhoiciméid chomhfhreagracha ó na parlaimintí náisiúnta
Brabhsáil an bunachar sonraí

Parlaimintí Náisiúnta
agus Parlaimint na hEorpa

Faigh amach faoin gcaoi a ndéanann na parlaimintí grinnscrúdú ar a gcuid rialtas a mhéid a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus an chaoi a mbíonn siad rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE.
Tuilleadh

Maidir le IPEX
Ceangal le IPEX

Léigh tuilleadh faoi IPEX agus faigh na doiciméid ábhartha maidir le comhar idirpharlaiminteach san Eoraip.
Tuilleadh

Spéicéirí an AE
Comhdháil spéicéirí an AE

Faigh amach faoi chomhordú na ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.
Tuilleadh

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0071

06/07/2020

Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE Lena leasaítear Treoir (AE) 2016/797 agus Treoir (AE) 2016/798, a mhéid a bhaineann le síneadh a chur lena dtréimhse thrasuí

COM/2020/0179

CNS/2020/0084

06/07/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2454 a mhéid a bhaineann leis na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19

COM/2020/0201

CNS/2020/0082

06/07/2020

Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir (AE) 2017/2445 agus Treoir (AE) 2019/1995 a mhéid a bhaineann leis na dátaí trasuí agus na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19

COM/2020/0198

COD/2020/0068

06/07/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise ráig COVID-19 agus i dtaca le bailíocht deimhnithe, ceadúnas agus údaruithe áirithe agus le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúna tréimhsiúla áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair

COM/2020/0176

COD/2020/0067

06/07/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/352 a chuireann ar a gcumas do chomhlachtaí bainistíochta, nó d’údaráis inniúla, solúbthacht a chleachtadh faoi mar is gá i leith thobhach na muirear bonneagair calafoirt i gcomhthéacs ráige COVID-19

COM/2020/0177
Féach ar na sprioc-amanna go léir atá ag dul in éag

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0127

30/06/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise phaindéim COVID-19

COM/2020/0260

CNS/2020/0118

23/06/2020

Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór

SWD/2020/0108 COM/2020/0240

COD/2020/0128

30/06/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le stiúradh trialacha cliniciúla a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine ina bhfuil orgánaigh ghéinmhodnaithe nó atá comhdhéanta díobh atá beartaithe an galar coróinvíris a chóireáil nó a chosc agus soláthar na dtáirgí sin

COM/2020/0261

APP/2020/0112

03/07/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

COM/2020/0225

COD/2020/0113

30/06/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1628 a mhéid a bhaineann lena fhorálacha idirthréimhseacha chun aghaidh a thabhairt ar thionchar ghéarchéim COVID-19

COM/2020/0233
Nósanna imeachta nua agus a sprioc-am

Naisc spéisiúla :