Nadolazeća događanja

EU kalendar se učitava

Najnovije vijesti

 • Debate on EU Policy in the Swedish Parliament

  On 20 January 2021, the Swedish Riksdag held a debate on EU policy. The Minister for EU Affairs, Hans Dahlgren, opened the debate by presenting the Statement of Government EU Policy 2021. The Minister stated, among other things, that he was convinced that the EU will overcome the Covid-19 crisis and that “Sweden will continue to help building cooperation in the EU”. In following debate, the Member

  Više
 • Lithuanian Seimas has set its priorities under ...

  On 15 January 2021, the joint meeting of the Committee on European Affairs and Committee on Foreign Affairs approved the priorities of the Seimas under the European Commission Work Programme 2021, a document focused on initiatives to create a fairer, healthier, greener, and more digitalised society. The Seimas priorities, aimed at constructive progress on most pressing matters for Lithuania, will

  Više
 • Lithuanian Seimas CEA: the European Commission’...

  On 8 January 2021, the Committee on European Affairs reverted to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate wages in the European Union (hereinafter referred to as the Proposal) submitted by the European Commission on 28 October 2020. The objective of the Proposal is to establish minimum criteria to ensure more effective functioning of national minimum w

  Više
 • Belgian Federal Parliament: Exchange of views o...

  On January 6, 2021, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an exchange of views with the Prime Minister, Mr Alexander De Croo, on the trade and cooperation agreement between the European Union and the United Kingdom. During the exchange of views, the senators and members of the House discussed the following points: -    The importance of the Fisheries Agreement, whic

  Više

Dokumenti
Baza podataka

Pretraživanje mišljenja parlamenata o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a. Pristup relevantnim dokumentima EU-a i odgovarajućim dokumentima iz nacionalnih parlamenata
Pregled baze podataka

Nacionalni parlamenti
i Europski parlament

Saznajte kako parlamenti nadziru svoje vlade kada je riječ o europskim poslovima i kako sudjeluju u procesu donošenja odluka na razini Europske unije.
Više

O IPEX-u
Povezivanje s IPEX-om

Pročitajte više o IPEX-u i pronađite relevantne dokumente o međuparlamentarnoj suradnji u Europi.
Više

EU Speakers
Predsjednici parlamenata država članica EU-a

Informirajte se o koordinaciji međuparlamentarnih aktivnosti.
Više

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2020/0311

21/01/2021

Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ u pogledu privremenih mjera povezanih s porezom na dodanu vrijednost za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode za tu bolest kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

COM/2020/0688

COD/2020/0278

21/01/2021

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvođenju dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 i (EU) 2019/817

COM/2020/0612

COD/2020/0310

21/01/2021

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

COM/2020/0682 SWD/2020/0245 SWD/2020/0246 SEC/2020/0362

COD/2016/0132

22/01/2021

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)

COM/2016/0272 COM/2020/0614

COD/2020/0306

26/01/2021

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013

SWD/2020/0237 COM/2020/0673 SWD/2020/0239 SEC/2020/0360 SWD/2020/0238
Pogledaj sve rokove koji istječu

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0380

15/01/2021

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu

COM/2020/0854

COD/2020/0378

04/01/2021

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji

COM/2020/0852

COD/2020/0379

04/01/2021

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ o jednakovrijednosti pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini

COM/2020/0853

CNS/2020/0331

20/01/2021

Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive

COM/2020/0749

COD/2020/0359

20/01/2021

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148

SWD/2020/0345 SEC/2020/0430 COM/2020/0823 SWD/2020/0344
Nove procedure s rokom

Zanimljivi linkovi :

Kontakt | Pravne napomene | v2.3