Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • The handling of EU’s recovery package in the Fi...

  The European Council reached an agreement on the EU recovery package on 21 July. EU’s recovery package includes the Multiannual Financial Framework (MFF) for 2021-27 and a recovery instrument called Next Generation EU or NGEU. The overall amount of commitments to the seven-year Financial Framework is EUR 1,074 billion. The total amount of the non-recurrent recovery instrument will be EUR 750 billi

  Mer
 • EP Weekly agenda of meetings, 31 August - 4 Sep...

  Over 20 Committees’ meeting will take place this week in the European Parliament in Brussels. the sub-Committee on Human Rights will start on Monday with an Exchange of views with Dr Denis MUKWEGE, Nobel Peace Prize laureate 2018 and Sakharov Prize laureate 2014 and an Exchange of views on the human rights situation in Democratic Republic of Congo. On 1 September, AFCO members will continue Consid

  Mer
 • EP: Extraordinary AFET Meeting on Belarus

  AFET Committee will hold an extraordinary meeting on Tuesday 25 August, 11.00-13.00 (remote participation via Antall 6Q2) dedicated to the situation in Belarus. On Thursday 27, the members of the Committee on Constitutional Affairs (AFCO) will also meet. Source: European Parliament

  Mer
 • Cyprus: House Standing Committee on Foreign and...

  On the 28th of July 2020, in the context of the discussion of the new Multiannual Financial Framework (MFF) of the EU for the period 2021-2027, the Chairman and members of the House Standing Committee on Foreign and European Affairs were informed by the competent Minister and authorities of the executive on the recent developments regarding the above mentioned tools. In particular, they were infor

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0127

25/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin

COM/2020/0260

COD/2020/0140

09/10/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande

COM/2020/0309

CNS/2020/0150

22/10/2020

Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

COM/2020/0332 SWD/2020/0141

COD/2020/0161

23/10/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

COM/2020/0623

CNS/2020/0148

26/10/2020

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

SWD/2020/0129 SWD/2020/0131 COM/2020/0314 SEC/2020/0271 SWD/2020/0130
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0259

17/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

COM/2020/0568

COD/2020/0251

18/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet

COM/2020/0491

COD/2020/0231

15/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen

COM/2020/0483

COD/2020/0179

09/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

COM/2020/0384

CNS/2020/0174

18/09/2020

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014 om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen

COM/2020/0371
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Rättsligt meddelande | v2.3